GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 6:21

11-07-2024 - Geplaatst door Andre Piet

… heb een afkeer van de onheilige, ijdele klanken en tegenstellingen van de ten onrechte zogenoemde kennis, 21 die sommigen claimen. Wat het geloof aangaat zijn zij het spoor bijster. De genade is met jullie.

De zogenaamde kennis en wetenschap waar sommigen zich zo graag op lieten voorstaan, was misplaatst. Het diende zich indrukwekkend aan met wellicht beroep op klinkende namen. Maar haar uitgangspunten waren ondeugdelijk en daarom kloppen haar conclusies niet. Haar beweringen staan haaks (“ijdele klanken en tegenstellingen”) op wat aan Timotheüs was toevertrouwd.

Het feit dat Timotheüs wordt gewaarschuwd voor de pretenties die sommigen claimden aangaande “zogenoemde kennis”, veronderstelt dat zulke lieden ook een podium probeerden te vinden in de ekklesia te Efeze. Wat betreft geloof waren zij het spoor bijster. Deze brief begon met een waarschuwing voor afwijkende leer en ze eindigt er ook mee. “De ekklesia van de levende God” is de “pilaar en zetel van de waarheid” (3:15) en in het onderwijs is er geen plaats voor “ijdele klanken” en “ten onrechte zogenoemde kennis”. Timotheüs zou daar dan ook vooral toezicht op houden.

Alleen door handhaving van “de gezonde leer” zal de genade, die zo karakteristiek is voor Paulus’ onderwijs, ook daadwerkelijk verstaan en beleefd worden. Zoals in al zijn brieven eindigt hij daarom met deze toezegging.

Delen: