English blog

1Korinthe 15:58 – onverzettelijk

29-11-2017 - Geplaatst door Andre Piet

Zo dan, mijn broeders, geliefden, wordt standvastig, onverzettelijk …

Paulus schrijft in dit magistrale hoofdstuk over de waarheid van de opstanding. Gebaseerd op het gedocumenteerde, historische feit van de opstanding van Jezus Christus. Zoals voorzegd in de Schriften. Christus’ opstanding is de garantie dat de dood uiteindelijk (als “de laatste vijand”) zal worden teniet gedaan. Anders gezegd: alle mensen zullen worden levend gemaakt, zoals Christus als Eersteling werd opgewekt. In onvergankelijkheid, heerlijkheid en kracht. Deze mededeling is de essentie van “het goede bericht”. Het is een eenvoudige mededeling, maar de impact ervan is zo alomvattend en revolutionair!!

We dienen er op bedacht te zijn dat er vele invloeden om ons heen zijn, die proberen ons van dit fundament te verwijderen. In de ekklesia te Korinthe waren er mensen die de waarheid van de opstanding probeerden te ontkennen. En tot op vandaag wordt alles beproefd om deze waarheid te ontkennen of belachelijk te maken. Te verdraaien of te kleineren. Dat hoeft ons niet te verbazen. Wees dankbaar! Want slechts te midden van tegenstand, wind van leer, opinies en gevoelens, zullen we ondervinden dat de waarheid in staat is, ons standvastig te maken. En wat zou onverzettelijk betekenen, als er geen verzet zou zijn?

Delen: