GoedBericht.nl logo
Translate page English Blog

aangaande de tegenwoordige tijd…

  • Paulus is de apostel en leermeester der natiën, gedurende de tegenwoordige (tussen-)tijd van Israëls ongeloof. Het “Evangelie van de voorhuid” dat aan Paulus was toevertrouwd, is nadrukkelijk onderscheiden van “het Evangelie van de besnijdenis” dat “de twaalf” predikten.
    meer…
  • God is in de tegenwoordige tijd niet uit op de openbaring van het Koninkrijk. Integendeel: Hij roept in het verborgene, door de prediking van het Evangelie onder volken, een ekklesia uit, het lichaam van Christus.
  • De ekklesia is een gemeenschap van gelovigen die samenkomt in vrijheid, buiten de dwang van menselijke systemen. Zij wordt middels het Woord van God, gevoed en geleid door Christus haar Hoofd.
  • Rituelen (b.v. de waterdoop) en speciale dagen (b.v. de sabbat) die voor Israël elementair zijn, spelen geen rol van betekenis in het lichaam van Christus, de ekklesia.
Delen: