GoedBericht.nl logo

18. Leven de aartsvaders nu?

Maar DAT DE DODEN OPGEWEKT WORDEN, heeft ook Mozes bij de braamstruik aangeduid, waar hij de Here noemt de God van Abraham en de God van Isaak en de God van Jakob. Hij is niet een God van doden, maar van levenden, want voor Hem leven zij allen.
Lucas 20:37,38 NBG51

Jezus toont deze Sadduceeën (die de opstanding loochenen; Lucas 20:27; Handelingen 23:8) vanuit de Torah aan, dat de doden opgewekt zullen worden. Immers, de Here noemt Zich nog steeds de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob, ook nu deze mannen reeds lang overleden zijn. Voor God leven deze mannen, ook al ‘slapen’ zij op dit moment. Straks zullen zij uit de ‘slaap’ worden gewekt (vergl. Johannes 11:11-13). Jezus’ statement heeft betrekking op de opstanding en niet op een toestand tussen sterven en opstanding.

Delen: