GoedBericht.nl logo
English Blog

Paulus & de waterdoop

12-05-2012 - Geplaatst door Andre Piet

Paulus spreekt in zijn brieven dikwijls over de doop. Automatisch denken christenen dan meteen aan de doop in water. Ten onrechte. De doop in water zoals Johannes de Doper dit onder Israël praktiseerde (Joh.1:31), was slechts een type van de doop in heilige Geest waarin Christus zou dopen (Hand.1:5). Doop in water is karakteristiek voor Johannes terwijl doop in Geest juist kenmerkend is voor Christus.

Paulus spreekt in zijn brieven over “in één Geest tot in één lichaam gedoopt zijn” (1Kor.12:13) en over “in Christus gedoopt zijn” (Rom.6:3; Gal.3:27), waarbij het duidelijk moet zijn dat dit “geen werk van mensenhanden” is. Onderdompeling in Christus, d.w.z. eenmaking met Hem is geen ritueel en vindt plaats zonder één druppel water. Van al zijn brieven brengt Paulus uitsluitend in 1Korinthe de waterdoop ter sprake. Wanneer we 1Kor.15:29 buiten beschouwing laten, blijft slechts de volgende passage over:

13 Is Christus gedeeld? Is Paulus dan voor u gekruisigd, of zijt gij in de naam van Paulus gedoopt? 14 Ik ben dankbaar, dat ik niemand uwer gedoopt heb dan Crispus en Gajus; 15 zodat niemand kan zeggen, dat gij in mijn naam gedoopt zijt. 16 Ook heb ik nog het gezin van Stefanas gedoopt; verder weet ik niet, dat ik nog iemand gedoopt heb. 17 Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen, en dat niet met wijsheid van woorden, om niet het kruis van Christus tot een holle klank te maken.
1Korinthe 1 

Paulus is dankbaar dat hij slechts enkelen gedoopt heeft. Hij was geen tegenstander van de waterdoop maar het behoorde niet tot zijn missie. “Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen maar om het Evangelie te verkondigen…”.  Dit is de enige leerstellige statement die Paulus in zijn brieven maakt over de waterdoop! Is dat niet veelzeggend? Als Hebreeër was de apostel opgegroeid met “een leer van dopen” (Hebr.6:2) zoals tot op vandaag in het Jodendom tal van rituele wassingen (mikwa’ot) een elementair gegeven zijn. Maar de “apostel der natien” verklaart dat voor hem slechts “één doop” telt (Ef.4:5). Niet de doop in water maar de doop “in één Geest”. De “doop in Christus”.

Delen: