GoedBericht.nl logo
English Blog

opvoeden: wet of onderwijzing?

28-10-2011 - Geplaatst door Andre Piet

8 Hoor, mijn zoon, de tucht van uw vader en verwerp de onderwijzing (> torah) van uw moeder niet;
9 want zij zijn een liefelijke krans (lett. een krans van genade) voor uw hoofd, een keten voor uw hals.
Spreuken 1

de kracht der zonde is…
Het trof zo dat ik deze week met meerdere mensen een gesprek had over opvoeding. Wat me daarbij opnieuw weer opviel is dat juist christenen daar steevast zo’n wettische opvatting over hebben. Opvoeden betekent voor hen vooral: de kinderen regels opleggen en deze trachten af te dwingen. De kinderen mogen niet zus en zo kijken (vul maar iets in van TV of internet). Ze mogen niet later dan zo laat in de avond of nacht thuiskomen. Ze mogen niet naar die plaats toe gaan en ze mogen niet dit of dat doen. Enz. Voor ouders die een dergelijk idee van opvoeden hebben, is het grootbrengen van kinderen niet minder dan een zware strijd. Want hoe meer je zegt dat een kind iets niet mag of juist wel moet, des te sterker zal de drang zijn om juist het tegendeel te doen. Als ergens de waarheid van Paulus’ woorden “de kracht der zonde is de wet…” wordt bevestigd, dan is het wel in de opvoeding. Juist godsdienstige ouders gaan in die valstrik onderuit.

onderwijzing
Wat ik heb ontdekt (door Schriftstudie en in de praktijk) is dat het in de opvoeding van de kinderen niet gaat om wet maar om onderwijzing. Het Hebreeuwse woord ’torah’ betekent dat ook letterlijk. Het gaat er om dat kinderen dingen leren. Kennis verkrijgen. Zaken verstaan (waar het woord ‘verstand’  vanaf geleid is). Dat kinderen wijs worden, d.w.z. de beste keuzes leren maken in hun leven. Lees de introductie van het boek Spreuken en overtuig uzelf ervan dat het daarom gaat. Alles draait om kennis, inzicht en wijsheid. Omtrent het hele leven. Vertrouw ze de geheimen van geluk en zegen toe en leef het ze voor. Dan is de correctie en onderwijzing van vader en moeder geen nachtmerrie of verschrikking maar “een krans van genade” (zie de bovenstaande tekst).

loslaten
Wat kinderen doen met de onderwijzing is hun eigen zaak. Laat daarin de kinderen los en geef ze a.u.b. ruimte. Inderdaad, inclusief het risico dat ze lelijk onderuit gaan. Het zij zo. Maar zorg dat ze weten en ook de waarde ervan vernemen en bovenal in hun ouders voorgeleefd zien.

Delen: