GoedBericht.nl logo
Translate page English Blog

op welke datum?

22-04-2014 - Geplaatst door Andre Piet

De afgelopen week heb ik een aantal blogs geschreven over de kruisiging en de opstanding van Christus in relatie tot de week van Pesach. Dat is een tricky thema want wie zich ooit wel eens in deze materie verdiept heeft, weet hoe divers de meningen hierin kunnen uiteenlopen. Op welke datum stierf Jezus? Was dat op de 14-de of de 15-de Nisan? En op welke weekdag viel dit? Op een woensdag, op een donderdag of op een vrijdag? En hoeveel nachten lag Jezus in het graf? Twee nachten of drie nachten? En op welke datum stond Jezus op? Sommigen zeggen: de 16-de Nisan. Anderen zeggen de 17-de Nisan. En weer anderen: 18 Nisan. En was dat op een zaterdag of op een zondag? En ook niet onbelangrijk: wanneer begint eigenlijk de kalenderdag? In de avond of in de morgen? Voor alle opties die ik nu opsom kunt u moeiteloos serieuze verdedigers vinden. Voor een deel hangen antwoorden ook samen met elkaar. Wie b.v. er vanuit gaat dat Jezus drie nachten in het graf lag, zal niet uitkomen op een kruisiging op vrijdag.

Toen ik de afgelopen week mijn nek uitstak om over deze zaken wat te schrijven (zoals ik al eerder had gedaan), wist ik van te voren dat dit her en der op weerstand zou stuiten. Natuurlijk, het belangrijkste is zonder meer dat Jezus stierf en dat Hij is opgewekt. Het belang van de datering is vooral gelegen in de samenhang van deze gebeurtenissen met “de hoogtijden van JAHWEH” (Lev.23). Ik denk dan vooral aan de dag van Pascha, waarop het lam geslacht moest worden en vervolgens aan de dag van de eerstelingsschoof. Met dat laatste komt er trouwens nóg een kwestie bij en dat is er van oudsher twee visies bestaan op de vraag wanneer deze dag gevierd zou worden: een vaste datum (16 Nisan) of een vaste weekdag (zondag).

Enfin, in de komende week wil ik mijn serie over bovengenoemde vragen voortzetten. Ik schreef al over de datum van de kruisiging en over de datum van de opstanding en over de vraag wanneer de dag van de eerstelingsschoof gevierd zou worden. Maar een aantal vragen verdienen nog wat extra aandacht. Ik denk dan vooral aan het aantal nachten dat Jezus in het graf lag alsook over de weekdag waarop Hij opstond. Maar voordat ik daarmee verder ga, wil ik even pas op de plaats maken en benadrukken dat ik mijn standpunt(en) in dezen niet wil verabsoluteren. Niet omdat ik niet overtuigd zou zijn van wat ik daarover te melden heb, want in dat geval zou ik er het zwijgen toe doen of het antwoord in het midden laten. Maar mij is al te vaak gebleken dat mensen niet open-minded durven zijn omdat ze bang zijn verketterd te worden wanneer hun conclusies afwijken van wat mainstream gedacht wordt. En dus volgen ze gedwee wat  ‘men’ zegt, een favoriete kring of bijbelleraar. Ikzelf heb in de loop der jaren mijn visie in deze vragen een aantal keren moeten bijstellen. Uit persoonlijke ervaring weet ik ook dat het niet simpel is om in de doolhof van de bovengenoemde antwoorden een uitweg te vinden. Dus hoe stellig ik of anderen zich ook uitdrukken, laat u daardoor nooit intimideren.

Mijn verzoek en advies daarom is en blijft (zoals de disclaimer luidt onderaan de voorpagina van mijn website):  onderzoek zélf in de Schrift “of deze dingen alzo zijn”. (Hand.17 vers 11).

Delen: