GoedBericht.nl logo
English Blog

klassieke controverse

28-11-2004 - Geplaatst door Andre Piet

Wie het forum regelmatig bezoekt, kan vaststellen dat de vraag ‘wanneer begon onze bedeling?’ hoog in de top 10 staat. Daaraan ten grondslag ligt een klassieke controverse tussen wat deftig het dispensationalisme en het ultra-dispensationalisme genoemd wordt. De eerstgenoemden leren dat de Gemeente ontstond in het jaar van de opstanding van Christus en dat daarmee “de bedeling van genade” (Efeze 3:2) begon. De laatst genoemden spreken dat tegen en leren dat de Gemeente en dus deze bedeling niet begon vóór Paulus’ aantreden. De verschillende nuances in dit laatste kamp laat ik voor het gemak even voor wat ze zijn.

Ik heb zojuist een (ge-update) ARTIKEL geplaatst waarin ik naar voren breng dat de gelijkstelling: begin Gemeente = begin “bedeling van genade”, niet deugt. Zowel dispensationalisten als ultra-dispensationalisten maken deze fout. Met de dispensationalisten geloof ik dat de Gemeente begon in het jaar van de opstanding. Saulus was een vervolger van “de gemeente Gods” en dus bestond die gemeente toen reeds. Let er trouwens op dat de stem uit de hemel tegen hem zei: “Saul, Saul, wat vervolg je MIJ”. In de kiem is dit reeds de openbaring van Gemeente als het Lichaam van Christus. D.w.z. Christus identificeert zich met de Gemeente die Saulus vervolgde.

Met de ultra-dispensationalisten geloof ik echter dat “de bedeling van genade” pas aan Paulus werd geopenbaard. Dat is namelijk wat Paulus expliciet stelt in Efeze 3. Een bedeling (oikonomia) is een beheer en Paulus is de beheerder van “de genade” en “de verborgenheid” die aan hem werden geopenbaard. Dit beheer kon per definitie niet eerder aanvangen, dan toen het aan hem als beheerder werd toevertrouwd.

Het is trouwens frappant om te lezen dat Saulus bij zijn roeping niet te rade ging bij vlees en bloed, maar dat hij voor drie jaar naar Arabië ging. Wellicht omdat de Heer hem daar nader zou instrueren (Handelingen 26:16). Het is dezelfde locatie als waar ook de berg Sinai ligt (“de berg Sinai in Arabië”; Galaten 4:25). De plaatst dus waar Mozes ooit van God de wet ontving. Waarmee gezegd wil zijn dat de bedeling der wet kennelijk begon op dezelfde plaats als later “de bedeling der verborgenheid”!

de berg Sinai Posted by Hello

Delen: