GoedBericht.nl logo
English Blog

is Christus gedeeld?

22-05-2012 - Geplaatst door Andre Piet

onderscheiden
Voor de trouwe bezoeker van de GoedBericht-site zal het geen verrassing zijn dat de boodschap van Paulus uitdrukkelijk onderscheiden wordt, van die van Petrus (Gal.2:7-9). Aan Petrus was “het Evangelie van de besnijdenis” toevertrouwd: gericht op Israëls bekering. Paulus werd later geroepen en wist dat Israël zich (voorlopig) niet zou bekeren. Aan hem werd “het Evangelie van de voorhuid” toevertrouwd: gericht op de natien zonder onderscheid. Voor het verstaan van de Bijbel kan de waarde van dit onderscheid nauwelijks overschat worden.

niet gescheiden
Helaas moet ik er bij vermelden dat nogal wat broeders met bovenstaand gegeven (in mijn optiek) ‘op hol zijn geslagen’. Ik kom daar veel mee in aanraking, via websites maar ook via mails die ik ontvang. Een terechte indeling van de Schrift maakt men tot een onterechte deling. Dan zegt men b.v. dat Petrus niet tot het lichaam van Christus behoort. Inderdaad, de waarheid van de ekklesia als het lichaam van Christus, werd pas aan Paulus geopenbaard. Maar wat zegt dat? Houdt die waarheid niet juist in dat alle gelovigen in Christus, Jood of Griek, besneden of onbesneden, tezamen “één lichaam” vormen (1Kor.12:13; Gal.3:28; Kol.3:11)? Ongeacht of ze dat weten of niet. Hoor de verontwaardiging van de apostel bij de suggestie dat deze eenheid géén feit zou zijn…

12 Ik bedoel dit, dat ieder uwer zijn leus heeft: Ik ben van Paulus! En ik van Apollos! En ik van Kefas! En ik van Christus! 13 IS CHRISTUS GEDEELD?
1Korinthe 1 

 

 

Delen: