GoedBericht.nl logo
English Blog

homofoob

02-08-2014 - Geplaatst door Andre Piet

Op het moment dat ik dit schrijf, zaterdagmiddag 2 augustus, vindt in Amsterdam de Botenparade van de Gaypride plaats. Het lijkt tegenwoordig not done om in Nederland over zo’n happening iets kwalijks te zeggen. Als Nederlanders staan we ons er op voor ruimdenkend te zijn en verafschuwen uiteraard de agressie en het geweld dat homo’s in nogal wat landen treft. Maar die ruimdenkendheid houdt meestal op wanneer mensen anders over homoseks denken, dan tegenwoordig gangbaar is. Een mens moet vrij zijn om te denken en te zeggen wat hij wil, zolang men homoseks maar normaal vindt. Libertijnse dictatuur. Een voorbeeld dat dit denken illustreert is het tegenwoordig veel gebruikte woord homofoob. Dat schijnt een heel kwalijke aandoening te zijn. Internet-encyclopedie Wikipedia zegt over dit woord:

Homofobie (van de afkorting homo voor “homoseksueel” en fobie, “vrees, angst”; beide woorden komen van het Grieks) is letterlijk de angst voor homoseksualiteit. Het woord is in de twintigste eeuw gevormd, echter met als betekenis: een haat voor of afkeer van homoseksuelen en homoseksualiteit

Dit is wat  tegenwoordig  framing genoemd wordt, d.w.z. met een uitgekiende woordkeus het debat naar je hand zetten. Welk weldenkend mens wil op één hoop gegooid worden met homohaters en potenrammers? Wie vandaag in het (zogenaamd) verlichtte Nederland beweert dat homoseks onnatuurlijk is, krijgt het label ‘homofoob’. Je mag dan sowieso geen trouwambtenaar meer zijn maar ook vele andere publieke functies zijn niet langer beschikbaar. Men is dan moreel gediskwalificeerd. Velen verkiezen daarom hun mening maar heimelijk voor zich te houden en durven er niet mee ‘uit de kast te komen’… Het kan verkeren.

Het hele spraakgebruik rond dit onderwerp is trouwens nogal gemanipuleerd. Zo is het woord ‘homo’ niet-specifiek en daarom dikwijls verwarrend. Is een homo een homofiel (=iemand die zich aangetrokken voelt tot hetzelfde geslacht) of een homoseksueel (iemand die aan homoseks doet)? Een nogal groot verschil. Of men iets in aanleg is of praktiserend. Een pedofiel is iemand die zich seksueel aangetrokken voelt tot kinderen terwijl een pedoseksueel daadwerkelijk seks met hen heeft. Het eerste is een afwijkende seksuele oriëntatie het tweede geldt als een strafbaar feit. Dit laatste voorbeeld laat trouwens zien hoe trendgevoelig publieke opinies kunnen zijn, want in de 80-er jaren werd pedoseksualiteit openlijk op de Nederlandse televisie verdedigd en in ‘de linkse kerk’ ook breed geaccepteerd.

Een ander voorbeeld van framing rond dit thema is het woord ‘geaardheid’. Een geaardheid is aangeboren. Maar is homofilie aangeboren? Volgens hersenonderzoeker Dick Swaab wel, maar de meeste wetenschappers op dit terrein erkennen tegenwoordig dat dit allerminst vast staat. Een zekere aanleg (vatbaarheid) voor homofilie kan vastliggen in de genen, maar of men daadwerkelijk homofilie ontwikkelt, wordt bepaald door omgevingsfactoren (ervaringen, opvoeding, onderwijs, enz.). Het begrip ‘homofiele geaardheid‘ veronderstelt ten onrechte dat seksuele oriëntatie en voorkeuren voor de geboorte al vast zouden liggen.

Beweren dat homoseks onnatuurlijk is, is niet zozeer ethiek als wel natuurkunde. Het mannelijk geslacht is biologisch ontworpen voor het vrouwelijke geslacht en vice versa. Dat is anatomie. Het is ook een Schriftuurlijk gegeven. Paulus laat in Romeinen 1 zien dat de Schepper mannelijk is (>Hij) en waar de schepping (>vrouwelijk) de Schepper vervangt, vindt dit zijn weerslag in de acceptatie van homoseks (“mannelijken in mannelijken schandelijkheid bedrijvende”; Rom.1:27). Geestelijk en fysiek gedisoriënteerd, gericht op ‘de verkeerde kant’. Let op: Paulus heeft het niet over homofilie zoals in heel de Schrift geen woord te vinden is over homofilie. Dus ook geen woord van veroordeling. Paulus schrijft over homoseks, waar God volgens hetzelfde Romeinen 1, niets aan doet. Integendeel, Hijzelf geeft de mensheid daarin over (Rom.1:28).

Deze blog is geschreven n.a.v. de Gaypride maar laat niemand denken dat ik dit feestje zou willen verbieden of zelfs maar zou willen verstoren. Het Goede Bericht op deze site is dat GOD een Redder is van alle mensen. Ongeacht of ze hetero-, homo-, bi,- of pedoseksueel zijn. U leest het goed: alle mensen! Seksualiteit is door de Schepper ontworpen en een uitbeelding van zijn liefde voor de schepping. Hij bracht d.m.v. Christus’ opstanding (erectie!) nieuw leven tot stand zodat de schepping sindsdien ‘in blijde verwachting’ is. Tot de verlossing komt (Rom.8:18-23)…
Zegt het voort!

Reageer op Facebook

Delen: