GoedBericht.nl logo
English Blog

hoe kon Jezus al die wonderen doen?

05-02-2012 - Geplaatst door Andre Piet

 

Als Jezus Christus geen God is, hoe kon Hij dan al die bijzondere dingen doen?, zo werd mij gevraagd n.a.v. de weblogs die ik de laatste tijd plaats over de identiteit van de Zoon van God. Jezus veranderde water in wijn, deed blinden zien, gaf doven het gehoor, genas ernstig zieken, vermenigvuldigde enkele broden tot een grote hoeveelheid, deed doden opstaan, enzovoort. Bewijst dit dat Jezus ‘God de Zoon’ op aarde was, zoals velen menen? Nee, luister naar de verklaring van Petrus in het huis van Cornelius over…

… Jezus van Nazaret, hoe God Hem met heilige Geest en met kracht heeft gezalfd. Hij is rondgegaan, weldoende en genezende allen, die door de duivel overweldigd waren; WANT GOD WAS MET HEM.
Handelingen 10:38

Petrus zegt niet: want Hij was God, maar: God was met Hem. God zalfde Jezus met heilige Geest en kracht en om die reden ging Jezus rond “weldoende en genezende allen”. En Petrus vervolgt:

39 En wij zijn getuigen van al hetgeen Hij gedaan heeft in het land der Joden zowel als te Jeruzalem; en zij hebben Hem gedood door Hem te hangen aan een hout. 40 Hem heeft God ten derden dage opgewekt

“God was met Hem” en het was God die Jezus ten derde dage opwekte uit de doden. Al deze dingen zouden geen enkele betekenis hebben wanneer Jezus zelf God zou zijn.

 

Delen: