GoedBericht.nl logo
English Blog

lakmoesproef

16-11-2011 - Geplaatst door Andre Piet

Hoe herkennen we “valse leraren”?

Wanneer zij weigeren te onderwijzen, dat wat uitdrukkelijk geboden is.

Paulus schrijft in 1Timotheüs 4:9-11:

Dit is een geloofwaardig woord en alle aanneming waard (want hiertoe arbeiden wij en worden gesmaad), dat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een Redder is van ALLE mensen, speciaal van gelovigen.
Beveel en LEER DIT.

Voor alle “valse leraren” én degenen die zich door hen laten onderwijzen:
wie de schoen past, trekke hem aan.

Delen: