GoedBericht.nl logo
English Blog

Hij was eer dan ik

20-01-2012 - Geplaatst door Andre Piet

14 Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid. 15  Johannes heeft van Hem getuigd en heeft geroepen, zeggende: Deze was het, van wie ik zeide: Die na mij komt, is voor mij geweest, want Hij was eer dan ik.
Johannes 1 

In de geschriften van Matteüs en Lucas is Jezus Christus de lang beloofde nakomeling uit het koningshuis van David. Een mens die weliswaar op unieke wijze werd verwekt maar niettemin een Vader (God) en een moeder had. Het idee van een bestaan vóór zijn geboorte (pre-existentie) is vreemd aan deze evangelie-beschrijvingen.

Johannes heeft een geheel ander benadering. Hij begint niet bij de geboorte van Jezus zoals Matteus en Lucas maar vangt aan bij het begin van alle dingen. Toen was daar “het woord” (Gr. logos), d.w.z. de expressie van God. Door het woord zijn alle dingen geworden: God sprak en het was er. “Het woord” (=Gods spreken) is het licht der mensen. En dan in vers 14 schrijft Johannes: “het woord is vlees geworden”, daarbij doelend op de geboorte van de Zoon van God. Eén van zijn namen is dan ook: “het woord Gods” (Openb. 19:13). Sinds wanneer is “het woord Gods”? Vanaf “den beginne”! Johannes leert een voorbestaan van “het woord”. Niet de Zoon of Christus, maar het woord dat vlees werd, is pre-existent.

zie ook weblog over: personificatie

 

Delen: