GoedBericht.nl logo
English Blog

het geloof is de aanname…

29-07-2011 - Geplaatst door Andre Piet

Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt.
Hebr.11:1

Het woord dat hier met ‘zekerheid’ is vertaald, is in het Grieks ‘hupostasis’ en we herkennen daarin ons woord ‘hypothese’. Het Griekse woord komt behalve hier, nog vier keer voor in de brieven van het NT.

2Kor. 9:4 …  in deze stellige verwachting … beschaamd worden.
2Kor. 11:17 …, aangenomen, dat wij mogen roemen.
Hebr. 1:3 … deze… de afdruk van zijn wezen
Hebr. 3:14 …  onze verzekerdheid … vasthouden.

Gezien de discordantie (diversiteit) van weergaven van het woord ‘hupostasis’ lijken de vertalers niet al te verzekerd te zijn geweest van hun keuzen… De Concordant Version geeft het in alle vijf voorkomens daarentegen weer met ‘assumption’ (aanname, veronderstelling). Een prima keuze die zowel recht doet aan de basisbetekenis van het woord alsook passend is alle conteksten. Alleen in Hebr.1:3 lijkt het op het eerste gezicht wat vreemd aan te doen. Maar het idee is daar: de Zoon van God is de expressie van alles wat God veronderstelt te zijn.

Terug naar Hebr.11:1. Het geloof is de aanname van wat men verwacht. God heeft gesproken over de toekomst. We zien daarvan nu nog niets en dus zal het allemaal nog moeten blijken. Maar ondertussen gaan wij daar gewoon van uit. De overeenkomst met een hypothese van wetenschappers is, dat ook zij een bepaalde aanname of veronderstelling hebben, en vervolgens (terwijl het bewijs nog moet worden geleverd) daar vanuit rekenen en werken.

Hetzelfde Hebr.11 laat zien dat geloof van een geheel andere orde is dan een academische hypothese. Het hoofdstuk toont geloof waardoor mensen…

…koninkrijken onderworpen, gerechtigheid geoefend, de vervulling der belofte verkregen hebben, muilen van leeuwen dichtgesnoerd, de kracht van het vuur gedoofd hebben. Zij zijn aan scherpe zwaarden ontkomen, in zwakheid hebben zij kracht ontvangen, zij zijn in de oorlog sterk geworden en hebben vijandige legers doen afdeinzen.
Hebr.11:33,34 

Heel Hebr.11 staat vol voorbeelden van mensen die hun leven bouwden op het woord van God, terwijl soms alle schijn tegen hen was. Gods Woord was met recht hun ‘onderstelling’, d.w.z. de rotsvaste stelling onder hun leven. Ze hadden het aangenomen in het vaste vertrouwen dat God op Zijn tijd het bewijs zou leveren.

Delen: