GoedBericht.nl logo
English Blog

het geloof… door Hem

10-08-2011 - Geplaatst door Andre Piet

In de vorige weblog reageerde ik op een uitzending van Hour of Power waarin beweerd werd dat Petrus in de zee wegzonk door gebrek aan zelfvertrouwen. Vandaag wil ik ter bevestiging van wat ik daarover schreef, wijzen op een verklaring die Petrus zélf deed, nadat bij de Schone Poort een verlamde man was genezen. Een mensenmenigte dromt samen vanwege het wonder dat had plaatsgevonden. En dan neemt Petrus het woord en zegt:

Mannen van Israel, wat verwondert gij u hierover, of wat staart gij ons aan, alsof wij door eigen kracht of godsvrucht deze hadden doen lopen?
Handelingen 3:12 

Iedereen staarde hém (en Johannes) aan, maar Petrus wil vóór alles duidelijk maken dat dit wonder niet was gebeurd door vertrouwen in eigen kracht of vroomheid.  Waardoor dan wel?

En op het geloof in VAN Zijn Naam heeft Zijn Naam deze, die gij ziet en kent, sterk gemaakt; en het geloof DOOR Hem heeft hem dit volkomen herstel gegeven in uw aller tegenwoordigheid.
Handelingen 3:16 

Ook het geloof waardoor dit wonder had plaatsgevonden, was niet van de mens. Helaas geven vrijwel alle vertalingen hier weer: “het geloof in Zijn Naam” maar er staat letterlijk: “het geloof van Zijn Naam”. Dat betekent: ook geloof is geen eigen prestatie, maar het vertrouwen dat HIJ werkt in ons. Zoals ook het tweede deel van 3:16 duidelijk maakt: “het geloof door Hem, heeft hem dit volkomen herstel gegeven…”.
Ons geloof is Zijn prestatie! HIJ overtuigt ons.
“… opdat niemand roeme!” (Ef.2:8,9).

Delen: