GoedBericht.nl logo
English Blog

heerszucht

03-07-2012 - Geplaatst door Andre Piet

Wat is het verschil tussen Rooms-Katholieken en Protestanten? Antwoord: Roomsen hebben maar één paus. Dat mag een grap zijn, maar in de praktijk is ze maar al te vaak waar. Ook heel wat protestantse gemeenschapen kennen leiders die met absolute macht over het doen en laten en over het denken heersen van hun leden. Niet in het minst ook in de evangelische en charismatische wereld lopen veel van zulke ‘pausen’ rond. Zo werd ik de afgelopen week geattendeerd op een recentelijke preek op YouTube van een voorganger van Nehemia ministries in Zwijndrecht. De voorganger verklaart daarin dat kritiek op hem, gelijk staat met kritiek op God en vergelijkt zijn positie met die van destijds Mozes en David. Anderen noemen zich graag apostelen en claimen daarmee volmacht van Christus. Volkomen ten onrechte want de opgewekte Christus riep Paulus als laatste apostel (1Kor.15:8) en hij was het ook die het Woord van God voltooide (Kol.1:25). Sindsdien is iedere claim van geestelijke autoriteit op voorhand misplaatst.

Heerszuchtige voorgangers zijn een droevig voorbeeld van mis-leiding. Iemand die voorgaat zou uitsluitend naar de Schrift wijzen als enige autoriteit. Hij zou het moeten toejuichen als zijn boodschap wordt gechecked en  bezoekers aanmoedigen voor zichzelf conclusies te trekken (Handelingen 17:11) en ook hun eigen leven te leven. Het eisen van gehoorzaamheid en ook van geld (tienden!) is puur sektarisch. Het is trouwens ook onvolwassenheid van mensen wanneer zij zich door zulke aanmatigingen laten inpakken en zo hun vrijheid prijsgeven (Gal.2:4).

“Gij zijt gekocht en betaald. Wordt geen slaaf van mensen” (1Kor.7:22,23).

Reageer op Facebook

Delen: