GoedBericht.nl logo
English Blog

goud!

20-08-2012 - Geplaatst door Andre Piet

Paulus maakt in zijn brieven diverse keren toespelingen op het leven van een gelovige als wedstrijd. Hij zag zichzelf maar moedigde ook anderen daartoe aan, als een hardloper die gaat voor goud (1Kor.9:24,25; Filp.3:14). Straks bij de bema, het erepodium worden de prijzen uitgereikt. Bij die gelegenheid zal de waardering plaatsvinden van wat “door het lichaam is verricht… hetzij goed, hetzij kwaad” (2Kor.5:10). Welke waarde had ons leven?  Dat zal bij de finish blijken. Al het waardeloze, “hout, hooi en stro” (= wat de mens produceert) zal in rook opgaan. Maar wat zal tellen is wat GOD in ons leven bewerkt. Niet ons werk voor de Heer maar ZIJN werk door ons heen, zal beloond worden. Elders lezen we dat de Heer zal komen met “ZIJN loon” en ieder zal vergelden (Openb.22:12). “Zijn loon” wil zeggen: alles wat HIJ verdiend heeft voor wat HIJ heeft kunnen uitwerken in anderen. Vandaar dat Paulus schrijft dat we zouden zijn “ten alle tijde overvloedig in het werk VAN de Heer” (1Kor.15:58). Het is zijn werk. En hoe worden we overvloedig daarin? Het antwoord staat in het eerste deel van dit vers. Door “standvastig en onwankelbaar” te staan in het Goede Bericht van de opgewekte Christus. Elke dag op te staan (!) en op voorhand naar boven te kijken en HEM te danken voor wat HIJ geeft. Voor al wat HIJ gesproken heeft. Voor wat HIJ belooft heeft en HIJ dus ook doet.
Zo’n dag kán niet meer stuk. Dat is GOUD!!!

Reageer op Facebook

Delen: