GoedBericht.nl logo
English Blog

God & Co?

31-10-2014 - Geplaatst door Andre Piet

images21

De bekende Duitse theologe Dorothee Sölle (1929-2003) schreef ooit een boek onder de titel ‘God heeft mensen nodig’. Zij betoogde daarin dat de mens samen met God verantwoordelijk is voor het lot van deze wereld. God kan dat werk niet alleen af. Absurd natuurlijk, maar juist vandaag liep ik tegen een argument aan dat deze gedachte lijkt te ondersteunen. In 1Korinthe 3 vers 9 noemt Paulus zich, samen met Apollos “Gods medewerkers”. Gewoonlijk leest men dit vers als volgt (met het accent op de kapitaalletters):

Want Gods MEDEarbeiders zijn WIJ;
Gods akker, Gods bouwwerk zijt JULLIE.

Door de tekst zó te lezen ligt de nadruk op de mens: wij werken met God mee. Maar dat is niet wat Paulus hier op het oog heeft. In het Grieks staat “van God” voorop en heeft daarom de nadruk. Het is niet: wij werken samen met God, maar: in Gods werk, zijn wij t.o.v. elkáár (=Paulus en Apollos) medewerkers. De hele strekking van wat Paulus in dit gedeelte naar voren brengt is dat de rol van een mens instrumenteel is, d.w.z. Gód doet het werk en Hij gebruikt daarvoor de mens. In de voorgaande verzen schreef Paulus:

5 Wat is dan Apollos? Of wat is Paulus? DIENAREN (!!), door wie jullie geloven, en wel zoals DE HEER dit aan een ieder geeft. 6 Ik plant, Apollos begiet, maar God geeft de wasdom. 7 Daarom, noch wie aan het planten is, noch wie aan het begieten is, is iets, maar God, die de wasdom geeft.

En geheel logisch daarop aansluitend verklaart Paulus in vers 9:

Want GODS medearbeiders zijn wij;
GODS akker, GODS bouwwerk zijn jullie.

Het is niet God & co, maar Paulus & co in Gods business. En de Korinthiërs zijn ook niet de akker of het bouwwerk van Paulus en Apollos maar uitsluitend Góds akker en Góds bouwwerk.

De gebruikelijke lezing van 1Kor.3 vers 9 mag typerend heten voor de mens die zichzelf graag ‘ophemelt’ alsof God afhankelijk zou zijn van de mens. Maar het is precies omgekeerd…

… daar HIJ ZELF aan allen leven en adem en ALLES geeft.
-Hand.17:25-

 

Reageer op Facebook

Delen: