GoedBericht.nl logo
English Blog

geloven én belijden

03-05-2014 - Geplaatst door Andre Piet

image3

Geloven doe je met het hart, schrijft Paulus in Romeinen 10:9. En belijden doe je met de mond, voegt hij er aan toe. Geloven doe je dus niet met de mond. Niet wie zegt een gelovige te zijn is een gelovige. Want geloof heeft te maken met de binnenkant, met ons denken en het Woord waarop we vertrouwen.

Hoe weten we of we te maken hebben met geloof in het hart? Heel simpel: dat maken we op uit het belijden. Dat zijn twee kanten van dezelfde zaak. Wie met het hart gelooft, belijdt per definitie met de mond. Dat is logisch, want waar het hart vol van is, daar stroomt de mond nu eenmaal van over (Mat.12:34; Joh.7:38). Een goed bericht dat je van harte gelooft kan niet binnen blijven en wil zich daarom uiten. Dat is niet omdat dit moet maar omdat dit niet anders kan.

Dit geloven met het hart en belijden met de mond, vormt geen waarheid die door Paulus is uitgevonden. Paulus’ statement in Romeinen 10 is gebaseerd op Deuteronomium 30 waar gesproken wordt over de toekomstige bekering van Israël (30:1-10) en in dat verband lezen we in Deut.30:14:

… dit woord is zeer dicht bij u, in uw mond en in uw hart, om het te volbrengen.

Hoe wordt het Woord volbracht? Doordat het zich in de mond en in het hart bevindt! Belijden en geloven. Commando’s opvolgen doe je met met de handen en de voeten. Dat  is werken. Maar een goed bericht dat men hoort (Rom.10:15,17) kan men slechts geloven en doorgeven. Er valt niets te werken om de simpele reden dat het een mededeling is en geen opdracht. Waar een goed bericht van harte geloofd wordt, zoekt het een weg naar buiten.

Deze onlosmakelijke connectie tussen geloven en belijden is van groot belang. In de eerste plaats herkennen we daardoor geloof (dus met het hart). Dat wil zeggen: geloof zonder belijden bestaat niet. In de tweede plaats verklaart het ook waarom GOD een mens (uit-)roept. Niet om het Goede Bericht voor zichzelf te houden maar opdat het beleden zou worden. En zo ook weer gehoord zou worden. Want geloof is uit gehoor (Rom.10:17).

Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.
-Johannes 7:38-

Reageer op Facebook

Delen: