GoedBericht.nl logo
English Blog

geen daden maar Woord

27-08-2014 - Geplaatst door Andre Piet

images7

Mensen (niet alleen Rotterdammers) zeggen: geen woorden maar daden. De strekking van dat gezegde is dat mensen zoveel kunnen beweren maar dat het enige dat telt, zijn hun daden. Het motto is kennelijk geboren uit de frustratie dat mensenwoorden veelal nietszeggend blijken. Mensen beloven zoveel, zonder het te doen. Veel geschreeuw, weinig wol.

Dat mag dan waar zijn, waar het mensenwoorden betreft. Zodra we het hebben over Gods woord, blijkt het precies omgekeerd te zijn. Paulus zet in Romeinen 10 het verschil uiteen tussen “de gerechtigheid uit de wet” en “de gerechtigheid uit het geloof” en maakt dat duidelijk aan de hand van twee uitspraken, beiden uit de boeken van Mozes. Hij begint met een verwijzing naar Leviticus 18:5:

Want Mozes schrijft: De mens, die de gerechtigheid uit de wet DOET, zal daardoor leven. (10:5)

De wet als verzameling commando’s heeft niets van doen met geloof of vertrouwen (Gal.3:12). Een commando dient ment te doen. Dan is men rechtvaardig vanuit de wet. Maar dan vervolgt Paulus met een verwijzing naar Deuteronomium 30:

6 Maar de gerechtigheid uit geloof SPREEKT aldus…. 8 Maar wat ZEGT zij? Nabij u is het WOORD, in uw mond en in uw hart, namelijk het WOORD van het geloof, dat wij (=Mozes en Paulus) prediken.

Rechtvaardigheid uit geloof heeft niet met doen te maken maar met het spreken van wat God zegt. Gods Woord is levend en krachtig (Hebr.4:12) en heel de schepping is daardoor tot stand gekomen (Joh.1:3). Paulus vervolgt:

Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden.

Behoudenis is niet het resultaat van handen en voeten maar van Gods Woord in de mond en in het hart. Het woord namelijk dat Jezus Heer is (Rom.10:12) doordat God Hem uit de doden heeft opgewekt. Wat valt hier te doen? Jezus IS “Heer van allen” (10:12, d.w.z. iedereen is zijn eigendom) en God HEEFT Hem uit de doden opgewekt. Dat zijn feiten. Wat is er verdienstelijk aan dit te geloven? Niets! Als ik het geloof dan is dit de verdienste van Hem die mij daarvan overtuigde.

Het Evangelie is een goed bericht. Het is een bericht omdat het spreekt van feiten in het verleden, heden of toekomst. En het is een goed bericht omdat God onvoorwaardelijk belooft waar een mens niets aan af of toe kan doen. Toen God in de nacht aan Abraham beloofde dat zijn nageslacht zou zijn als de sterren des hemels geloofde hij dat (Gen.15:6). Abraham deed niets, maar hij zei: amen! En dat maakte Abraham voor God een rechtvaardige. En wie vandaag gelooft dat God de goddeloze rechtvaardigt wordt datzelfde geloof gerekend tot gerechtigheid (Rom.4:5; 3:22,23; 5:18).

Reageer op Facebook

Delen: