GoedBericht.nl logo
English Blog

gaven van genezing

30-04-2004 - Geplaatst door Andre Piet

Paulus spreekt in de eerste brief aan de Korinthiërs over diverse gaven die de Heer aan de Gemeente geeft. In het twaalfde hoofdstuk somt hij daarvan een verzameling op. In het dertiende hoofdstuk wijst hij vervolgens op het tijdelijke karakter van diverse gaven, zoals die van profeteren en van ’tongen’. “Profetieën, zij zullen afgedaan hebben, tongen, zij zullen verstommen”. Terwijl geloof, hoop en liefde zouden blijven (13:13), zouden deze gaven ophouden, zodra namelijk de Gemeente “volwassen” (“het volmaakte” in 13:10) zou zijn geworden. Deze fase is aangebroken sinds de volledige openbaring van de Verborgenheid en het voltooien van het Woord van God. Maar goed, daar wilde ik het in deze weblog verder niet over hebben.Het gaat me even om de gaven van genezing die Paulus noemt in hoofdstuk 12 (vers 9, 28 en 30). Gewoonlijk wordt daarbij gedacht aan het op wonderlijke wijze genezen van anderen. Maar dat stáát er helemaal niet. God geeft aan sommigen de gave van genezing, d.w.z. sommigen geneest Hij. Gezondheid is een gave en als een gelovige van een ziekte herstelt, heeft hij of zij de gave van genezing ontvangen.
Deze gave staat dus helemaal los van de genezings-bediening in verband met Israëls bekering, waarvan sprake is in de evangelieën en Handelingen (zie Matteüs 10:5-8).

Delen: