GoedBericht.nl logo
English Blog

Frans Bauer: in de Bijbel staat…

15-08-2012 - Geplaatst door Andre Piet

Een volkszanger die het grote publiek bereikt met de boodschap van de Bijbel. Dat lijkt Frans Bauer te zijn gelukt. Zijn hit luidt ‘in de Bijbel staat geschreven’. Wat wil je nog meer!? Het is een vrolijk lied en als je het refrein één keer hebt gehoord kun je het meezingen.

In de Bijbel staat geschreven
Op een dag werd water, wijn
Waarom zou dan het drinken nu
voor ons een zonde zijn
Je leeft maar ene keer
We zien het dan wel weer
Ga feesten en geniet
Vergeet je zorgen en verdriet
Alleluja voor het leven
Wacht niet op het paradijs
De hemel is op aarde
Wacht niet tot je laatste reis
Dus ga maar uit je bol
Maak een beetje lol
Leven is een feest

De boodschap is (heerlijk) helder: laten we eten, drinken en vrolijk zijn want morgen gaan we dood.

Je leeft maar ene keer.
We zien het dan wel weer.

Hoe vrolijk de song ook moge klinken, de boodschap op zich, is nogal triest. Waarom zouden we vandaag feesten? Omdat we morgen dood gaan. Is dat geen zwartgallig motief? Hoezo “Alleluja voor het leven…”, als dat leven eigenlijk sterven is, “een gestadige dood”? Wie nuchter is kan hier de lol niet van inzien. Is het wellicht om die reden dat Bauer adviseert een flinke slok te nemen? Ter verdoving?

Hoe anders en mooier is wat er écht “in de Bijbel staat geschreven”! Inderdaad: “op een dag werd water wijn”. De boodschap die Bauer daaruit haalt is: “Waarom zou dan het drinken nu voor ons een zonde zijn?”. Dat klopt… maar hij mist de clou. Want op welke dag werd water wijn? Dat was maar niet “op een dag” maar “op de derde dag” (Joh.2:1). De derde dag verwijst in de Bijbel altijd naar de dag dat ooit de steen van het graf werd weggerold en de dood werd overwonnen. Sindsdien is er namelijk LEVEN dat de dood achter zich heeft. Alleluja voor dát leven!!!! Daarvan spreekt het wonder dat water wijn werd. Wijn als embleem van vreugde. Normaal gesproken gaat na de oogst druivensap de kelder in. Als ware het een begrafenis. Maar als het uit de kelder komt… is het wijn geworden, GEESTrijk vocht! Ook hier weer: leven uit het graf. Leven dat sterker is dan de dood. De garantie is: de dood wordt teniet gedaan voor alle mensen (1Kor.15:22-28)!
Maar ja, welke “meneer pastoor” vertelt dat?

Het Evangelie is een goed bericht! Het geeft reden om feest te vieren. Te genieten. Je zorgen en verdriet te vergeten. Absoluut! Niet door je eerst te verdoven met alcohol, maar heel nuchter.
Want in de Bijbel staat geschreven:
op de derde dag werd water, wijn!
Alleluja voor dát leven!

Delen: