GoedBericht.nl logo
English Blog

Fijnvandraat over Ouweneel

11-08-2004 - Geplaatst door Andre Piet

Vandaag op de site van Vergaderings-broeder J.G.Fijnvandraat een recencie gelezen van Ouweneel’s boek ‘geneest de zieken’. Ouweneel en Fijnvandraat waren in het verleden twee ‘dikke’ medestanders van elkaar en werden vaak in adem genoemd. Die tijd is voorbij. Fijnvandraat levert scherpe kritiek op Ouweneel en diens boek. Hij noemt Ouweneel’s boek “wat de tendens betreft” zelfs “schadelijk”. Hieronder een citaat:

Het feit dat hij (=Ouweneel; AP) zich door Joshua de handen heeft laten opleggen werd mij al eerder verteld, maar ik wilde het niet geloven. Het staat hier echter zwart op wit. Ik huiver daarvan en daarvoor. Veronderstel dat Joshua nu toch niet deugt en hij verkeerde verbindingen heeft (of mogen we dat niet veronderstellen en moeten we maar voetstoots aannemen dat het met de man wel goed zit?), wat zijn dan of kunnen dan de gevolgen van deze handoplegging zijn? Welke dynamis kan hier mogelijk dan overgedragen worden? Ouweneel heeft het vaak over een dienst of gebed van bevrijding. Zou het ook kunnen zijn dat hijzelf bevrijding nodig heeft?

Inmiddels blijkt Ouweneel zelf ook (enige) afstand gedaan te hebben van de eerder door hem bejubelde T.B.Joshua. Fijnvandraat schrijft:

“Kort voordat ik aan de bewerking van mijn voorlopige notities zou beginnen, kreeg ik op 8 juli 2004 een bericht onder ogen dat geplaatst was in ‘Gemeentenieuws’, het contactblad van de ‘Vergadering van Gelovigen’ te Utrecht. Het bevat een verslag van een verklaring die op 7 maart aan de gelovigen is voorgelezen. Er staat o.a. een mededeling in van Willem. J. Ouweneel persoonlijk. Hij geeft daarin aan dat hij bepaalde bezwaren tegen de persoon en de bediening van T.B. Joshua heeft, al gaan die bij lange na niet zover als de bezwaren die in sommige boeken zijn geuit. Hij vermeldt verder dat hij geen enkel contact meer heeft met Nigeria en dat hij geen plannen heeft de kerk van T.B. Joshua te bezoeken. “

Delen: