GoedBericht.nl logo
English Blog

Eutychus’ val uit het venster

23-09-2014 - Geplaatst door Andre Piet

images_10

De bovenzaal waarin Paulus vergaderde in Troas, zoals verhaald in Hand.20, is een mooi type van het werk dat de Heer doet in onze dagen. Gaat u maar na.

  • De bijeenkomst vind plaats op “[dag] één van de sabbatten” (20:7), een technische term die verwijst naar de dag van de eerstelingsschoof. De dag bovenal waarin Christus verrees uit het graf;
  • de Heer verzamelt zich een volk met een hoge bestemming (Ef.2:6). “De hemel der hemelen”, “de derde hemel” (2Kor.12:2) uitgebeeld in “de derde verdieping” (20:9);
  • de Heer brengt hen op de hoogte door middel van het woord dat Paulus verkondigt;
  • in de bovenzaal wordt onderlinge gemeenschap beleefd, uitgebeeld in de maaltijd die men met elkaar houdt (de broodbreking);
  • terwijl het nacht was, werd er in de bovenzaal veel licht gevonden – een uitbeelding vanzelfsprekend van het Woord.

Het bijzondere van deze bijeenkomst in de bovenzaal is uiteraard gelegen in de val van Eutychus uit het venster. Het is niet moeilijk om in deze jongeman een type te zien van  het volk Israël. In het boek Handelingen draait het allemaal om de vraag of in die tijd het Koninkrijk van Israël geopenbaard zou worden (1:6). En de wonderen en de bijzondere geschiedenissen die in dit boek verhaald worden, zijn illustraties van de ontwikkelingen die beschreven worden. Vanuit Korinthe, waar Paulus zojuist geweest was, had hij de Romeinen-brief geschreven. En in die brief, vanaf hoofstuk 9 t/m 11 schrijft Paulus over de actuele positie van Israël. En wat blijkt? Eutychus beeldt die positie perfect uit! Gaat u opnieuw maar na:

  • Zoals Eutychus in het venster zat, was Israël een geweldig uitzicht toebedeeld. “Hunner zijn”, schrijft Paulus in Rom.9:4,5 “het zoonschap, de heerlijkheid, de verbonden, de wetgeving, de eredienst, de beloften, de vaderen en (…) de Christus”;
  • Eutuchus werd bevangen door de slaap en zo schrijft Paulus over Israël (Rom.11:8): “God gaf hun een geest van diepe slaap, ogen om niet te zien en oren om niet te horen” (vergl. Hand.28:26,27);
  • Eutuchus viel zoals ook Israël viel. “Door hun val is het heil tot de natiën gekomen…” (Rom.11:11);
  • Eutychus werd dood opgenomen. Het is de toestand waarin het volk Israël thans verkeert. “… wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden?” (Rom.11:15).

In dit laatste gegeven klinkt tevens de machtige hoop door dat de doodtoestand van Israël, tijdelijk van aard is. Het volk zal worden levend gemaakt! Als Paulus’ prediking door Eutychus’ val wordt onderbroken, ontfermt hij zich over hem en maakt hij meteen bekend dat het goed zal komen met hem. Precies zoals Paulus dat ook van Israël wist te melden. Hun verwerping heeft een “totdat” (Rom.11:25). Paulus wacht vervolgens niet op Eutuchus’ herstel maar gaat opnieuw naar de bovenzaal om zijn prediking voort te zetten tot de nieuwe morgen (20:11). Pas daarna wordt melding gemaakt van het feit dat Eutychus levend werd weggebracht (20:12). De voortzetting van de bijeenkomst na middernacht is een ‘plaatje’ van het vervolg van Paulus’ prediking, na Israëls val. Eutychus is afwezig en zal t.z.t. hersteld zijn maar ondertussen wordt men in de bovenzaal “buitengewoon bemoedigd” door alles wat Paulus nog meer te melden heeft (20:11). Tot het licht van de nieuwe morgen aanbreekt!

Reageer op Facebook

Delen: