GoedBericht.nl logo
English Blog

Er is nog nooit iemand teruggekomen…?

06-04-2015 - Geplaatst door Andre Piet

opstanding
Bovenstaande zin hoor ik met enige regelmaat in alledaagse conversaties terugkomen, zodra het onderwerp van de dood ter sprake komt. Men bedoelt ermee aan te geven dat de dood het einde is of in elk geval dat er geen reden is om iets anders aan te nemen. Maar het is niet waar. We hebben namelijk een zeer gedocumenteerde verzameling van getuigenissen die bewijzen dat er wel iemand is teruggekeerd. Getuigenissen die wij kennen onder de naam ‘het Nieuwe Testament’. Het zijn geschriften van ooggetuigen die beschrijven dat Jezus bewees wie Hij claimde te zijn en drie dagen na zijn kruisiging het graf leeg achterliet. Zijn graf was hoe dan ook leeg, daarover waren vriend en vijand het klaarblijkelijk eens. Alleen vijanden beweerden dat Jezus’ lichaam door zijn discipelen zou zijn gestolen. Een vrijwel onmogelijke opgave als we bedenken dat het graf met een zware steen was afgesloten, ook nog eens keizerlijk verzegeld was en daarbij bewaakt werd door een aantal bewapende Romeinse soldaten.

Maar er is een nog veel groter bezwaar tegen deze beschuldiging van diefstal. Want we moeten dan aannemen dat de discipelen die na Jezus’ sterven compleet ontgoocheld waren, op het idee zouden zijn gekomen om Jezus’ lichaam te stelen ten einde de leugen te verspreiden dat Jezus zou zijn opgestaan. Is dat een geloofwaardig scenario? Zouden deze discipelen willens en wetens de vele verschijningen van Jezus zelf hebben verzonnen? Inclusief de verschijningen aan zovelen tegelijk en zelfs één keer aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk? Waren dit allen valse getuigen, d.w.z. mensen die claimden de opgewekte Christus te hebben gezien terwijl ze wisten dat het een leugen was? Is dat de indruk die het Nieuwe Testament ons geeft van deze getuigen? Is dit in overeenstemming met de morele boodschap die zij uitdroegen? Maar laat het niet bovenal onverklaard waarom deze mensen bereid waren alles op te geven voor hun getuigenis? Hun getuigenis leverde hen geen aanzien, status, rijkdom of ander gewin op, integendeel velen van hen stierven uiteindelijk als martelaar. Blijmoedig zelfs! En dat alles voor een bewering waarvan zij wisten dat het oplichterij was?

Tot zulke wanhopige ‘verklaringen’ moet men de toevlucht nemen als men het historisch getuigenis van Jezus’ discipelen verwerpt. Terwijl er een volstrekt zinnige, voor de hand liggende verklaring is voor zowel het lege graf, de vele verschijningen als ook voor het krachtig en blijmoedig getuigenis van de discipelen van Jezus: de Heer is waarlijk opgestaan! Het Nieuwe Testament presenteert ons geen filosofie of religie. Het is gebaseerd op dit ene onmiskenbare historische feit: de steen voor het graf van Jezus is afgewenteld en HIJ LEEFT!

En indien Christus niet is opgewekt, dan is immers onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook jullie geloof. Dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn, want dan hebben wij tegen God in getuigd, dat Hij de Christus opgewekt heeft
(…)
Maar nu, Christus IS opgewekt uit de doden, als eersteling
-Paulus in 1Korinthe 15 vers 14, 15 en 20-

Reageer op Facebook

Delen: