GoedBericht.nl logo
English Blog

échte rijkdom

05-05-2011 - Geplaatst door Andre Piet

 

Nu brengt inderdaad de godsvrucht grote winst, [indien zij gepaard gaat] met tevredenheid.
1Timotheus 6:6

Tegenwoordig staat het bekend als het prosperity-gospel of welvaartsevangelie. Het is de opvatting dat degene die gezegend wordt, voorspoed en rijkdom van God ontvangt. Niets nieuws onder de zon, want ook Paulus had in zijn dagen al te stellen met deze leer. Laconiek reageert hij daarop met: inderdaad, de godsvrucht (=goede verering), brengt niet slechts winst, maar zelfs grote winst! Het maakt namelijk tevreden en daarmee dus rijk! Want niemand is rijker dan degene die genoeg heeft en tevreden is.

De woorden tussen haken in de bovenstaande NBG-vertaling zijn trouwens een hinderlijke toevoeging aan de tekst. De frase “indien zij gepaard gaat…” ontbreekt niet alleen in de grondtekst, ze wekt ook de verkeerde indruk van een voorwaarde. Maar tevredenheid is hier geen voorwaarde maar het resultaat van de goede verering van GOD. Wie Hem vereert, weet dat hem of haar nooit iets zal ontbreken, omdat GOD per definitie alles geeft wat nodig is. Dat besef is eigen aan “de goede verering”.

Het woord voor “tevredenheid” is in het Grieks ‘autarkie’. De Concordant Version geeft het weer met ‘contentment’. Wie content is, accepteert niet slechts wat hem ten deel valt, maar is daar ook blij mee. Bij alle winst die de goede verering van GOD met zich meebrengt, komt ook nog eens een contente, dankbare levensinstelling. Dát is rijk!

Delen: