GoedBericht.nl logo
English Blog

de zon ging onder… en weer op

28-11-2007 - Geplaatst door Andre Piet

Zondag j.l. sprak ik in een samenkomst over de geschiedenis van Jakob te Bethel. In de presenatie had ik er op gewezen dat de mededeling in Genesis 28:11 “… omdat de zon ondergegaan was” meer dan alleen historisch van aard is. Het is tekenend voor de situatie waarin Jakob zich op dat moment bevond. Hij had z’n vader en broer bedrogen en nu moest hij zich, om het vege lijf te redden, vluchten naar het buitenland. Een donkere episode in Jakob’s leven was aangebroken.

Na afloop van de samenkomst kwam iemand naar me toe en zei: “wist je dat, toen Jakob weer terugkeerde naar het land, de zon weer opging?” Toen ik thuis kwam heb ik dat opgezocht en inderdaad, in Genesis 32:31 staat het vermeld: “en de zon ging over hem op, toen hij (=Jakob) door Pniël getrokken was; en hij ging mank aan zijn heup”. Heel opmerkelijk! De zon ging onder toen Jakob het land verliet maar ging op toen hij weer terugkwam in het land.

Het 20-jarig verblijf van Jakob in het buitenland, wordt d.m.v. deze mededelingen voorgesteld als nacht. Daar zit ook overduidelijk een profetische kant aan: het is een type van de diaspora van het vólk van Jakob. In beide gevallen was ongeloof (lees: eigen werken) de oorzaak van het verblijf buiten het land. In beide gevallen is er sprake van een duister intermezzo.  In het ene geval duurt de periode 20 jaar in het andere geval honderd keer zo lang (2000 jaar). Let er trouwens op, hoe de derde dag (> derde millennium) telkens weer een rol speelt tijdens Jakob’s buitenlandse avonturen: Genesis 30:36 en 31:22.

Enfin, de zon ging weer op over Jakob, toen deze na zijn omzwervingen arriveerde in het land. Niet meer onder de naam Jakob maar onder de naam Israël: er was eind gekomen aan Jakob’s eigen werken – hij kon zichzelf niet eens meer staande houden. Opmerkelijk genoeg vond deze omkering van Jakob plaats bij de Jabbok. Dat is ook een omkering (> kob – bok)…

Het moet duidelijk zijn: Jakob staat model voor het volk dat niet voor niets zo vaak wordt genoemd naar haar stamvader . Beiden gaan dezelfde weg. Voor beiden ging de zon ooit onder maar zoals voor Jakob uiteindelijk de zon weer opging, zo zal dit binnenkort ook opgaan voor het “het huis van Jakob”.

De Heere heeft een woord gezónden in Jakob (>verleden),
en het is gevállen in Israel (>toekomst).
Jesaja 9:8

Delen: