GoedBericht.nl logo
English Blog

de staf zwaaien

30-08-2011 - Geplaatst door Andre Piet

Gisteren mocht ik tijdens een begrafenis-samenkomst spreken over Psalm 23:4.

Ook al ga ik door een ravijn van schaduwen des doods, ik heb geen kwaad te vrezen, want U bent bij mij, Uw stok en Uw staf vertroosten mij.

De stok en de staf in de hand van de krachtdadige herder, stellen in levensgevaarlijke omstandigheden het weerloze schaap gerust. Maar de staf betekent in de Bijbelse symboliek zovéél meer! De staf is een embleem van opstanding en leven dat triomfeert over de dood! Op alle mogelijke wijzen zien we dit uitgebeeld in Bijbelse geschiedenissen.

  • De staf die amandelbloesem voortbracht (Num.17:8).
  • De staf die verandert in een levende slang (Ex.7:8).
  • De staf die in de strijd tegen Amalek de overwinning geeft (Ex.17:9).
  • De staf die levend water voortbrengt uit de rots (Num.20:8).
  • De staf in de honing die zorgt voor verlichting van de ogen (1Sam.14:27).
  • De staf waarmee Jakob, op weg naar het beloofde land, de Jordaan doorwaadt (Gen.32:10).
  • De staf waarop Jakob leunde toen hij sprak over Israël toekomst  (Heb.11:21).

staf en heerschappij
De staf is ook een embleem van heerschappij. Ongeacht of het een herderstaf of een koningstaf (scepter) betreft. Ook in ons spraakgebruik is ‘staf’ een ander woord voor leiding (> de staf van een organisatie). Denk ook aan ‘de staf zwaaien’ (=leiding geven). Het is misschien niet ‘correct’ om te zeggen, maar de staf is een mannelijk symbool. Trouwens de woorden ‘heersen’ en ‘heerschappij’ zijn ontleend aan ‘heer’ en dus ook mannelijk. Een ander woord voor staf is roede, en dat is van ouds, mede een aanduiding van het mannelijk geslacht. En direct denken we ook dan weer aan: opstanding en het verwekken van nieuw leven (>erectie betekent [op]staan). Opmerkelijk in dit verband is ook, dat Jakob sprak over de scepter die van Juda niet zou wijken “noch de heerserstaf tussen zijn voeten” (Gen.49:10). De formulering is een hint naar de staf als mannelijk symbool.

Wie de staf heeft, beheerst de wereld. Dat is ook het idee in het volksgeloof achter de toverstaf. Met de staf worden dingen tot stand gebracht die buiten de menselijke competentie liggen.
Van welke kant we de staf ook bezien, telkens wijst het naar HEM die voorop gaat, de wereld beHEERst en nieuw LEVEN verwekt, dat sterker is dan de dood!

Delen: