GoedBericht.nl logo
English Blog

de Noachitische geboden (3)

11-10-2013 - Geplaatst door Andre Piet

images9

Na twee  blogjes over de besluiten van de apostelvergadering blijft er nog een intrigerende vraag over: wat is de betekenis van Jakobus’ (schijnbaar mysterieuze) woorden in Handelingen 15:21?

Want Mozes heeft van oude generaties in iedere stad,
die hem prediken,
daar hij elke sabbat
in de synagogen wordt voorgelezen.

Wat wil Jakobus hiermee zeggen? Jakobus beroept zich op het feit dat van oudsher, in elke stad Mozes wordt voorgelezen in de synagogen. Maar de vraag is: wat is het verband tussen deze vaststelling en zijn eerdere conclusie, namelijk dat de natiën niet lastig gevallen mogen worden met de wet van Mozes én dat van hen niet meer verwacht mag worden dan de minimale eisen van vers 20? Aangezien Jakobus het niet nodig acht dit verband nader uit te leggen, suggereert hij dat zijn bewering reeds van oudsher in alle synagogen bekend is. En inderdaad, dat klopt! Het Jodendom is er in de brede linie nooit op uit geweest om de volken te judaïseren, d.w.z. de wet die op Sinaï aan Israël gegeven werd, op te leggen aan de niet-Joden. De synagoge heeft nooit gepredikt dat er buiten de synagoge geen heil zou zijn (wat de kerk wél altijd heeft gepredikt). De Joden wisten zich als volk uitverkoren tot een taak, maar niet tot een heil waarvan de overige volken zouden zijn uitgesloten. De taak waartoe het Jodendom zich tot op heden gesteld ziet, is niet het judaïseren van de volken maar hen te monotheïseren. Niet de volken verjoodsen maar hen te brengen tot de ene GOD.

Van oudsher spreekt men in het Jodendom van ‘de Noachitische geboden’. Daarmee verwijst men naar Gods verbond met Noach en zijn zonen, de stamvaders van de volkenwereld. Via hen heeft God regels gegeven die voor alle mensen gelden. Het teken van de besnijdenis, het onderhouden van de sabbat en andere hoogtijden, kosher eten en drinken en andere Joodse gebruiken horen daar uitdrukkelijk niet bij.

Jakobus stelt in Hand.15:21 vast dat het niet belasten van de natien met het juk van Mozes, geheel in lijn is met wat in de synagoge van oudsher is onderwezen. M.a.w. het streven om de volken te judaïseren is in strijd met het judaïsme zelf.

Reageer op Facebook

Delen: