GoedBericht.nl logo
English Blog

de nederwerping der wereld

03-08-2009 - Geplaatst door Andre Piet

Van een bezoekster van deze site kreeg ik het volgende mailtje, met daarin ook een vraag.

Hoi Andre Piet

ik heb vandaag buitengewoon genoten van de duidelijke uiteenzetting over Genesis, alleen het roept toch wel weer nieuwe vragen op met name over de kalender Gods, de aeonen en de nederwerping. Ik wacht rustig tot ik ook daar een antwoord en duidelijkheid over krijg. In de loop van de tijd vallen de puzzelstukjes in Gods Woord vanzelf op hun plaats, naar mijn ervaring. Dank je wel voor deze fijne studie. Het ontroert mij dat de Here Adam iedere dag een stukje openbarend onderwijs gaf gedurende die zes zeer bijzondere dagen. En de zevende dag mocht Adam rusten en alles nog eens overdenken. Zo onderwijst Hij ons ook op allerlei manieren en dat is toch een bewijs dat de Here ons, Zijn mensen toch heel hoog inschat, en zó vertrouwelijk met ons wil omgaan. Nogmaals bedankt. Ik geniet altijd van je predikaties en studies op mijn lap-top.

Een hartelijke groet,
in Christus verbonden,
x

Wat betreft de vragen die de studie over Genesis 1 heeft opgeroepen: het klopt dat “de nederwerping der wereld” en daarme ook het eerder gehanteerde aeonen-schema wijzigt. Voorheen werd “de nederwerping der wereld” tussen Genesis 1:1 en 1:2 geplaatst, waarna God vervolgens in zes dagen hemel en aarde herstelde. Maar het moet duidelijk zijn, dat als de zes dagen geen dagen van herstel zijn maar dagen van openbáring, dat dit idee van ‘restitutie’ niet langer opgaat.

Gen.1:1 is het opschrift boven Genesis 1.
Vers 2 beschrijft het vormeloze begin (“woest en ledig”) van de wereld. Er vindt geen oordeel of drama plaats, slechts de oorspronkelijke staat die vooraf gaat aan Gods scheppend handelen wordt in korte bewoordingen neergezet.
Het vervolg van Genesis 1 beschrijft hoe God deze woeste en ledige wereld zowel heeft geordend (geopenbaard op dag 1 t/m 3) alsook heeft gevuld (geopenbaard op dag 4 t/m 6).

Niet Genesis 1:2 maar Genesis 3 beschrijft de “nederwerping van de wereld”. Toen “door één mens de zonde de wereld binnenkwam en door de zonde de dood” (Romeinen 5:12). Bij deze gelegenheid werd de aardbodem ook vervloekt omwille van de mens (Genesis 3:17). Dat mag met recht een “nederwerping” heten.

De eerste aeon die aanvangt in Genesis 1:1 loopt daarmee door tot “de nederwerping” in Genesis 3. Na de uitdrijving uit de hof vangt de tweede aeon aan, die eindigt in de zondvloed in Noach’s dagen.
Schematisch:

Delen: