GoedBericht.nl logo
English Blog

de krenkingen niet toerekenend

26-08-2011 - Geplaatst door Andre Piet

En dit alles is uit God, die door Christus ons met Zich verzoent en ons de bediening der verzoening gegeven heeft, welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende was, door hun hun krenkingen niet toe te rekenen, en dat Hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd.
2Korinthe 5:18,19

God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende. D.w.z. Hij nam het initiatief om een vijandige wereld tot vrienden te maken. “In Christus”, staat er. Hoe? “Door hun hun krenkingen niet toe te rekenen”. Letterlijk staat er: DE krenkingen. Het gaat hier niet om krenkingen in het algemeen, maar om specifieke krenkingen. Paulus doelt hier op het feit dat de wereld Gods Zoon kruisigde. Dat blijkt, want wanneer de apostel (als enige van de apostelen!*) over ‘verzoening’ spreekt, dan brengt hij dit in verband met “de dood van Zijn Zoon” (Rom.5:10) “het kruis” (Ef.2:16) en “het bloed van het kruis” (Kol.1:20). Verzoening straalt tegen de achtergrond van vijandschap. God rekent het de wereld niet aan dat ze Zijn Zoon hebben gekruisigd. Zijn Zoon stierf namelijk niet alleen door de wereld, maar ook voor de wereld.  Zoals Paulus enkele verzen eerder schreef:

Want de liefde van Christus dringt ons, daar wij tot het inzicht gekomen zijn, dat één VOOR allen gestorven is.
2Korinthe 5:14,15

Het kruis is GODS bewijs van liefde: niet stuk te krijgen door welke vijandschap ook!

———————————————————–

* Het woord dat b.v. Johannes gebruikt (>hilasmos) in 1Joh.2:2 is een totaal ander woord dat Paulus bezigt (>katallage). Het eerste houdt verband met het bedekken van zonden, het tweede met het verzoenen van vijanden.

Delen: