GoedBericht.nl logo
English Blog

de film van je leven

21-03-2007 - Geplaatst door Andre Piet

 

Van een bezoeker van mijn site ontving ik het volgende schrijven:

Andre,
Mijn naam is … , en ik ben sinds kort in “alverzoening” gaan geloven. Eerst was ik er, ondanks mijn vrij recentelijke bekering, fel op tegen. Maar sinds ik de bijbelse feiten ben gaan inzien (…) raak ik steeds meer overtuigd van dit goede bericht. Ik heb alleen een vraag over het oordeel, en ik hoop dat jij hier een antwoord op hebt. Gezien het feit dat de ongelovige toorn kan verzamelen, neem ik aan dat hij naarmate de hoeveelheid toorn hij heeft verzameld geoordeeld zal worden.
Ro 2:5 Overeenkomstig je verstoktheid en onbekeerlijke hart hoop je voor jezelf een schat aan toorn op voor de dag van toorn en van openbaring van het rechtvaardig oordeel van God.
Hoe denk jij dat dit zal gebeuren? Kun je dat ergens in de bijbel vinden?
mvg …

Mijn reactie:
Beste …,

geweldig dat God je ogen geopend heeft voor het Evangelie aangaande “de Redder der wereld”!

“De dag van toorn” waarvan sprake is in Romeinen 2:5 is de periode die op aarde zal aanbreken, nadat Christus zal zijn verschenen aan Israël (1).
Daarnaast zal elk mens ook individueel, komen te verschijnen voor God (2). In dát verband ben ik nooit begrippen als toorn of slagen o.i.d. tegengekomen. Wél, dat alles openbaar zal worden (3). De boeken gaan open (4). De mens komt daar ‘naakt’ voor God te staan – niets zal verborgen blijven. De film van ons leven gaat draaien. In het openbaar worden van hoe alles werkelijk is – juist daarin is het gericht en oordeel gelegen. De bewijzen zullen voor zich spreken. “… verdrukking en benauwdheid zullen komen over iedere menselijk ziel die het kwade bewerkt heeft….” (5). Zeer confronterend!

Beschaamd zullen staan allen die tegen Hem in woede ontstoken zijn…” (6). Overduidelijk zal worden dat de boze gedachten die de mens ooit over God had, volkomen ongegrond waren. Men zal zien dat men te maken heeft met Iemand die gezeten is op een “grote witte Troon” (7). D.w.z. Iemand die geen enkele blaam treft, maar zuiver is in al wat Hij doet. De “openbaring van het rechtvaardig oordeel van God” moge verpletterend, benauwend en beschamend zijn, niettemin is het noodzakelijk om elk schepsel tot zijn bestemming te brengen. Al wat krom is zal recht gemaakt worden. Het “rechtvaardig oordeel van God” is geen zwarte, doom’s day. maar correctie (= rechtzetting), in de ware zin des woords. Dit gericht is een essentiele fase in de weg naar Gods einddoel, dat is “alles in allen” te worden (8). God wordt niet alles in een goddeloze sec. , nee, Hij wordt alles in de goddeloze die Hij rechtvaardigt (9). Die beschaamd is over zijn verleden en be-aamt wat God zegt (10) en tot eer van God de Vader zal loven: Jezus is Heer! (11)

Tekstverwijzingen:
(1) Openbaring 6:14. De tekenen aan zon, maan en sterren (zesde zegel; 6:12,13) vinden plaats als de Zoon des Mensen aan Israël zal verschijnen (Matteüs 24:29,30)
(2) Prediker 12:14
(3) 1Korinthe 4:5
(4) Openbaring 20:12
(5) Romeinen 2:9
(6) Jesaja 45:24 “… en beschaamd zullen staan…” (de SV en NBG zijn met hun weergave “maar beschaamd zullen staan” abuis).
(7) Openbaring 20:11
(8) 1Korinthe 15:28
(9) Romeinen 4:5
(10) het Hebreeuwse woord voor ‘geloven’ is direct verwant aan ons woord ‘amen’. Dat betekent: het is vast en zeker.
(11) Filippi 2:11

Hopelijk kun je wat met deze overwegingen.
Gods zegen!
-André Piet-

Delen: