GoedBericht.nl logo
English Blog

de derde hemel

25-04-2012 - Geplaatst door Andre Piet

N.a.v. de toespraak van zondag j.l. ontving ik een vraag over “de derde hemel” waarover Paulus spreekt in 2Korinthe 12:2.

Ik weet van een mens in Christus, veertien jaar is het geleden (of het in het lichaam was, weet ik niet, of dat het buiten het lichaam was, weet ik niet, God weet het) dat die persoon weggevoerd werd tot in de derde hemel.

Hoewel de Talmoed en de Kabbala maar ook de Koran spreken van zeven hemelen, kent de Bijbel er drie. De hemel is de verzamelnaam voor alles wat zich boven ons bevindt.  Het Griekse woord voor ‘hemel’ (ouranos) is dan ook afgeleid van de woorden voor ‘zien’ en ‘opwaarts’. Direct boven het aardoppervlak is de atmosfeer waar “de vogelen des hemels” vliegen. Daarboven bevindt zich de ruimte waar “de sterren des hemels”  zijn. En dáárboven is de plaats waarheen Paulus (in of buiten het lichaam) weggevoerd is geweest: de derde hemel. In de Hebreeuwse Bijbel aangeduid als “de hemel der hemelen” (Deut.10:14; 1Kon.8:27; 2Kron.2:6; 6:18; Neh.9:6; Ps.68:33; Ps.148:4). Dit is de hemel die de zichtbare twee hemelen te boven gaat of overtreft.

Sommigen hebben gemeend dat “de derde hemel” chronologisch moet worden opgevat: het zou de nieuwe hemel zijn waarvan sprake is in Openbaring 21. Het speculatieve idee daarachter is dat de huidige hemel voorafgegaan is door een eerdere hemel die verwoest zou zijn vóór Genesis 1:2. Vervolgens brengt men dat in verband met 2Petrus 3:5-7 dat daarover zou spreken. Een geforceerd idee, mede omdat Petrus het in betreffende gedeelte, evenals in 2Petr.2:5, heeft over “de wereld van de voortijd” in de dagen van Noach. Maar doorslaggevend m.i. tegen deze visie is dat de nieuwe hemel in de toekomst helemaal niet de derde maar de tweede in de reeks zal zijn. Openbaring 21:1 zegt:

En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want DE EERSTE HEMEL, en de eerste aarde was voorbijgegaan…

Het woord “eerste” hier is ‘protos’, dat is de overtreffende trap van ‘pro’, d.w.z. de voorste of eerste.

Samengevat: er is geen reden om “de derde hemel” anders op te vatten dan als “de hemel der hemelen”, dit is de hoogste hemel.

 

 

Delen: