GoedBericht.nl logo
English Blog

de allerlaatste apostel

05-07-2012 - Geplaatst door Andre Piet

Het woord ‘apostel’ betekent: gevolmachtigde of afgevaardigde (zie Filp.2:25). Iemand onder een mandaat. Na zijn opstanding heeft Christus een aantal mannen geautoriseerd om namens Hem te spreken en te handelen. Karakteristiek voor een apostel is dat deze een ooggetuige is van de opgewekte Christus (Hand.1:22). Hoewel pas op een veel later tijdstip geroepen en ook geen deel uitmakend van “de twaalf” schreef Paulus:

Ben ik geen apostel? Heb ik niet Jezus, onze Here, gezien?
1Korinthe 9:1

En een paar hoofdstukken later schrijft hij:

7 Vervolgens is Hij verschenen aan Jakobus, daarna aan al de apostelen; 8 maar het ALLERLAATST is Hij ook aan mij verschenen, als aan een ontijdig geborene. 9 Want ik ben de geringste der apostelen, niet waard een apostel te heten, omdat ik de gemeente Gods vervolgd heb.
1Korinthe 15 

Het woord “allerlaatst” is letterlijk “laatste van allen” (zie de St.Vert.). Welke allen? Antwoord: “al de apostelen”. Laat u niet van de wijs brengen door al of niet charismatische figuren die aanspraak op gezag maken omdat ze hoogstpersoonlijk door Christus geroepen zouden zijn. Het is onzin en bedrog.
Paulus en niemand anders is de allerlaatste apostel.

Reageren op Facebook

Delen: