GoedBericht.nl logo
English Blog

“… dan zijn jullie nog in jullie zonden”

15-07-2014 - Geplaatst door Andre Piet

images20

VRAAG:
Wat bedoelt Paulus in 1Korinthe 15:17 met “dan zijn jullie nog in jullie zonden”?

ANTWOORD:
Paulus schrijft in 1Kor.15:17 (lett. vertaald):

….indien Christus echter niet is opgewekt, dan is het geloof van jullie zinloos, dan zijn jullie nog in jullie zonden.

De uitleg van dit vers is vaak dogmatisch gekleurd. Zo zeggen de Kanttekeningen van de Statenvertaling (17-de eeuw), ter verklaring van “zo zijt gij nog in uw zonden”:

Dat is, om uwer zonden wil de verdoemenis nog onderworpen, alzo het een bewijs zou wezen dat door Christus voor uwe zonden niet zou voldaan zijn, indien Hij in den dood gebleven ware.

En de StudieBijbel tekent aan:

… wanneer Christus niet is opgewekt, er ook geen rechtvaardiging van de gelovigen heeft plaatsgevonden. De opwekking van de Here Jezus is namelijk het bewijs dat God het verzoeningsoffer van Jezus Christus heeft aangenomen en Hem heeft gerechtvaardigd.

De orthodoxe verklaring is: Christus stierf om de straf op de zonden te dragen en als bewijs dat God genoegdoening heeft ontvangen, deed Hij Christus opstaan. Het punt is echter dat de Schrift leert dat “Christus stierf voor onze zonden” (1Kor.15:3) maar NIET en NERGENS dat Hij stierf om Gods STRAF op onze zonden te dragen. Dat zijn twee totaal verschillende concepten. Op het kruis droeg Christus niet Gods straf, maar de doodstraf waartoe mensen Hem hadden veroordeeld. Dat was geen genoegdoening aan God maar integendeel, het grootste onrecht wat men Hem kon aandoen.

Christus stierf voor onze zonden, d.w.z. om ons van onze zonden te bevrijden en ons Leven te geven. Hij stierf om te kunnen opstaan uit de doden en zo onvergankelijk leven aan het licht te brengen (2Tim.1:10) voor alle mensen (1Kor.15:22).

Als Christus niet zou zijn opgewekt is het geloof een zinloze zaak. Net zo zinloos als het bestaan is volgens de gangbare filosofieën in deze wereld. Want als er geen GOD is dan is de dood ‘einde verhaal’ en het bestaan zinloos. En dat is precies de elementaire betekenis van ‘zonde’: doelmissen. Als Christus niet is opgewekt is het geloof zinloos en alles wat we doen mist doel. Zonde(n) dus.

Reageer op Facebook

Delen: