GoedBericht.nl logo
English Blog

dag tegen homofobie

17-05-2011 - Geplaatst door Andre Piet

verklaring van de kerken
Mocht het u ontgaan zijn: het is vandaag (dinsdag 17 mei) de internationale dag tegen homofobie. Op initiatief van het COC (de Nederlandse vereniging tot integratie van homoseksualiteit) komen vertegenwoordigers van meer dan tien kerkgenootschappen (waaronder de PKN) vandaag met een verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen. Prima zaak uiteraard dat men zich keert tegen geweld maar waarom alleen tegen homo’s? Is geweld tegen andere bevolkingsgroepen (b.v. joden, christenen, moslims, etc.) soms minder abject?

homofobie
In de verklaring van de kerken scharen deze zich achter het initiatief van het COC en tegen homofobie. Homofobie wordt omschreven als: “een haat voor of afkeer van homoseksuelen en homoseksualiteit” (zie Wikipedia). Een definitie waar twee totaal verschillende zaken op één hoop worden gegooid. Het haten van homoseksuelen wordt nl. van dezelfde orde geacht als het afkeuren van homoseks. Door zich achter het COC te scharen, stemmen de kerken (stilzwijgend!) in met de COC-definitie. Voorgevend het dapper op te nemen tegen geweld, keert men zich impliciet tegen degenen die homoseks afwijzen.

waar het écht om gaat
Homoseks staat niet op zichzelf. Het is niet primair, zoals meestal gedacht, een ethische kwestie. In Romeinen 1 laat Paulus zien dat homoseks het resultaat is van een afdwaling. De vrucht van een verwerpelijk denken waarbij de Schepper (mannelijk) is weggeredeneerd. Waar de mensheid zich niet langer oriënteert op de Schepper,  ‘de andere kant’, daar is men aangewezen op zichzelf (de scheppingf) en dus  ‘de verkeerde kant’. Paulus legt een direct verband tussen Schepper-schepping enerzijds en mannelijk – vrouwelijk anderzijds. Waar men zich niet bewust is een schepsel te zijn, verliest men ook het besef van seksuele identiteit. Men is dan niet langer mannelijk of vrouwelijk maar men zoekt de geaardheid of identiteit in gevoelens.

gedesoriënteerd
Helaas maar waar, wandelen de kerken in het algemeen, evenals de rest van de wereld, gedesoriënteerd in het duister. Dat komt omdat men God niet als GOD (mannelijk!) kent (>Rom.1:21). Men verwacht niet alles van HEM maar van eigen werken. Ook waar het gaat om het in stand houden van ‘moeder aarde’ … Het is alles typisch denken ‘van de verkeerde kant’. In die zin mag de verklaring van de kerken op deze dag illustratief heten.

Delen: