GoedBericht.nl logo
English Blog

claimde Jezus God te zijn?

04-01-2012 - Geplaatst door Andre Piet

In Johannes 10 :33-36 lezen we een bijzonder voorval. De Joden willen Jezus stenigen en verklaren:

33 … Niet om een goed werk willen wij U stenigen, maar om godslastering en omdat Gij, een mens, Uzelf God maakt.

Zou Jezus inderdaad claimen God te zijn, dan was dit de uitgelezen gelegenheid om dat te bevestigen. Maar luister naar Jezus’ antwoord:

34… Is er niet geschreven in uw wet: Ik heb gezegd: Gij zijt goden?

Jezus citeert hier psalm 82:6, waar de Allerhoogste, de machthebbers op aarde ‘goden’ noemt. En let dan op, wat Jezus vervolgens concludeert:

35 Als Hij hen goden genoemd heeft, tot wie het woord Gods gekomen is, en de Schrift niet kan gebroken worden, 36 zegt gij dan tot Hem, die de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft: Gij lastert, omdat Ik heb gezegd: Ik ben Gods Zoon?

Mensen op aarde worden door de Allerhoogste aangesproken als ‘goden’. Hoe kunnen Jezus’ tegenstanders dan over Hem vallen als Hij Zich Zoon van God noemt?

Jezus pretendeerde geen God te zijn. Integendeel, Hij noemt zijn Vader “de enige waarachtige God” (Joh.17:3). En Hijzelf is … de Zoon van God. Letterlijk. Door de kracht van de Allerhoogste uit Maria verwekt.

Hoe simpel is het onderwijs van de Schrift aangaande de ENE GOD en zijn Zoon Jezus Christus. En hoe moeilijk hebben mensen het gemaakt

 

Delen: