GoedBericht.nl logo
English Blog

geen boeken van Mozes?

08-07-2011 - Geplaatst door Andre Piet

In het Nederlands Dagblad van vandaag (vrijdag 8 juli) staat een artikel afgedrukt van de hand van Klaas R. Veenhof, emeritus-hoogleraar Assyriologie. Het Nederlands Dagblad afficheert zich als orthodox-christelijke krant en geeft veel ruimte geeft aan artikelen over de Bijbel. Maar vergis u niet: over de Bijbel schrijven is heel wat anders dan vanuit de Bijbel schrijven. Zo gaat Veenhof er vanuit dat Genesis t/m Deuteronomium geen boeken van Mozes zijn.

Dat de wetten in Exodus naar vorm en inhoud opmerkelijke overeenkomsten vertonen met oude wetten uit Mesopotamië doet niet aan Mozes als auteur denken

de schrijver van Deuteronomium, die volgens mij inspiratie ontleende aan de Assyrische vazalverdragen en dus veel later dan Mozes leefde.

Let op de argumentatie: omdat Exodus en Deuteronomium veel weg hebben van latere Assyrische teksten, zijn de Bijbelboeken dus niet geschreven door Mozes. Maar wat is dit voor redenering? Aangezien de Schrift leert dat Genesis t/m Deuteronomium boeken van Mozes zijn, zijn de Assyrische teksten dus te herleiden tot Mozes en niet omgekeerd. Voor wie op voorhand gelooft wat de Schrift zegt, is dat een uitgemaakte zaak. Dat mag dan niet ‘wetenschappelijk’ zijn (zie blog vorige week), maar daarom niet minder waar. Veenhof vervolgt:

Wat Genesis vertelt over de schepping van de mens uit aarde en over de zondvloed, bleek niet alleen overeenkomsten met Mesopotamische mythen te vertonen, maar zelfs elementen daarvan te gebruiken.

Ook hier wordt de argeloze lezer, in het ‘keurig nette’ Nederlands Dagblad subtiel getrakteerd op slangengif.  Als Mesopotamische mythen opmerkelijke overeenkomsten vertonen met Genesis, dan hebben deze mythen elementen uit Genesis gebruikt en niet omgekeerd. Daar komt bij dat het boek Genesis een compilatie is van ‘toledoth‘, d.w.z. geschiedenissen die zijn opgetekend door Adam, Noach, Izaak en Jakob zélf (dus door directe ooggetuigen). En deze zijn door overlevering bij Mozes terecht gekomen die het geheel geredigeerd heeft. Zo heeft destijds de Assyrioloog P.J.Wiseman (‘Ontdekkingen over Genesis‘) deze zaken eminent naar voren gebracht, en zulks doet de Schrift en de overige feiten recht.

Ach, van de Telegraaf of NRC kun je beweringen zoals hierboven verwachten. Geen punt, zij pretenderen ook niet de Schrift te geloven. Maar denk eens aan die vele naïeve christenen die zich abonneren op een christelijke krant omdat dit zo ‘fijn verantwoord’ is en daarom alles voor zoete koek slikken. De krant plaatste het stuk van Veenhof zonder commentaar of disclaimer. Te vrezen valt dat ze daarbij dezelfde koers vaart als het vrijzinnige dagblad ‘Trouw’ dat eveneens ooit ‘Bijbelgetrouw’ begon.
Beste lezer(es), laat u geen zand in de ogen strooien! 

Delen: