GoedBericht.nl logo
English Blog

Biden bezoekt Midden Oosten

16-07-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Eind 2020 werden o.l.v. de toenmalige Amerikaanse president Trump in rap tempo akkoorden gesloten tussen Israël en tal van Arabische staten. Al langere tijd waren er verdragen met Jordanië en Egypte maar toen in eens kwamen daar de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein en Soedan ook bij. De zogenaamde Abraham-akkoorden. Gefluisterd werd dat ook Saudi-Arabië zich bij dit gezelschap zou voegen, wat echt spectaculair zou zijn. De hoeder van de twee heiligste plaatsen van de Islam, Mekka en Medina en bovendien het grootste en rijkste Arabische land. Maar met het aantreden van de nieuwe Amerikaanse president kwam tevens de klad in de voortgang naar nieuwe akkoorden in het Midden Oosten.

Bidens bezoek aan het Midden Oosten

Het is deze maand voor het eerst dat president Biden een tweedaags bezoek brengt aan de Joodse staat. Het was zijn voorganger Trump die aan het begin van zijn ambtstermijn de Amerikaanse ambassade verplaatste van Tel Aviv naar Jeruzalem en Biden durft dat niet terug te draaien. Nog steeds is Trump zeer populair in Israël maar vreemd genoeg ook in Saudi-Arabië. Biden daarentegen vloog met tegenzin vandaag vanuit Jeruzalem door naar Jedaah, de tweede stad van Saudi-Arabië. Eerder noemde hij Saudi-Arabië een pariastaat maar hij kan er onmogelijk omheen; hij heeft het land nodig. Voor de komende dagen staat er een ontmoeting op het programma met diverse Golfstaten, Jordanië, Irak en Egypte. Biden lijkt zeker niet de man te zijn die een impuls gaat geven aan de bestaande Abraham-akkoorden maar… hij kan ze ook niet terugdraaien. Zo opende Saudi-Arabië deze dagen officieel haar luchtruim voor de Israëlische luchtvaart. M.a.w. de ontwikkelingen gaan door. Bidens huidige bezoek aan het Midden Oosten bevestigt dit.

een onheilspellende cocktail

Ondertussen spelen op de achtergrond ook andere factoren een belangrijke rol. Uiteraard is daar de oorlog in Oekraïne en de sancties die Rusland treffen, waardoor mogelijk hele werelddelen van gas, olie en voedsel verstoken dreigen te raken. Maar denk ook aan de nucleaire dreiging vanuit Iran, dat volgende week trouwens bezocht zal worden door de Russische president Poettin. Inderdaad, internationale conflicten vragen om de vorming van machtsblokken en bondgenootschappen. Niet zozeer uit vriendschap maar vanwege de dreiging van een gemeenschappelijke vijand. Hoe deze factoren in de nabije toekomst gaan uitspelen, vermag geen mens te zeggen. Zeker wanneer we daarbij ook nog moeten rekenen op een zware economische recessie in de westerse wereld die hand in hand gaat met inflatie en geldontwaarding. Het lijkt alles bij elkaar een onheilspellende cocktail…

het profetisch decor

Wat we in elk geval wel weten is dat het profetisch decor in aanbouw is en dat de voorzegde termijn van tweeduizend jaar bezig is te verstrijken. Het eerste wat we vanuit de profetie mogen verwachten is het opdraven van de ruiter op het witte paard (Openbaring 6). Er komt een spectaculaire (valse) vrede in het Midden Oosten waarbij tien landen de gelederen zullen sluiten in een bondgenootschap met de Joodse staat. Tegen die achtergrond zal t.z.t. ook de tempeldienst in Jeruzalem worden hersteld. En tevens zal het financieel-economisch centrum van de wereld zich verplaatsen naar de vlakte van Sinear (Babylon) in Irak.

niet gladjes…

Hoe en hoe snel precies deze dingen zich gaan voltrekken staat nog te bezien. Daarvoor moet er zeker nog wel het één en ander gaan gebeuren. En dat een dergelijke reset van de wereldorde niet gladjes zal verlopen, lijkt me een understatement. We gaan het zien en volgen de ontwikkelingen geboeid en nauwlettend. Uiteraard bij het licht van het profetische woord. Het einde van de huidige aeon is in zicht. Haar dagen zijn geteld. En dan… dan gaat een nieuwe aeon aanbreken. Vast en zeker!

Delen: