GoedBericht.nl logo
English Blog

bezwaren en repliek

17-12-2005 - Geplaatst door Andre Piet

Rest mij nog te reageren op een aantal bezwaren tegen sluiting van het forum. Ik heb ze links en rechts bij elkaar gesprokkeld.

>>>Ter wille van misschien een paar scherpe heren of tante’s laat je andere die wel veel aan deze discussies hebben gewoon barsten in mijn ogen.<<<

Het forum werd anti-reclame voor de Goedbericht-site. Het was de laatste maanden gewoon niet leuk meer. Zo’n beetje alle voorheen actieve deelnemers waren vertrokken. Vrijwel zonder uitzondering werd als reden opgegeven dat de agressieve sfeer hen tegenstond. De toonzetting van de overblijvende discussies ging ook mij vreselijk tegenstaan. Op een ‘geleerde’ mannier langs elkaar heen praten en scoren met verbaal geweld, beschouw ik niet als een opbouwende bezigheid.
Ik laat de mensen niet barsten. Integendeel. Ik ga me weer volop (althans, voorzover ik daarvoor tijd beschikbaar heb) geven aan m’n oorspronkelijke doelstelling: het uitbouwen van de Goedbericht-site.

>>>Kijk ik begrijp ook best dat het voor jou tijdrovend is allemaal maar kun je dan niet iemand zoeken die bv het forum in de gaten houd? <<<

Dat is het probleem niet. De opzet van dit forum is dat ik als sitebeheerder zou reageren op kritiek en antwoord zou geven op vragen. Dat kan een ander uiteraard niet voor mij waarnemen.

>>>Een site waar overigens enkel maar van een kant info opgegooit wordt zonder dat daar vragen over gesteld mogen en kunnen worden is in mijn ogen ook niet erg levendig meer. <<<

De eigenlijke site zal weer VEEL levendiger worden. Let de komende tijd maar eens op. Daar komt bij dat ik altijd bereikbaar ben voor op- of aanmerkingen, via m’n email. In commentaren of weblog (of whatever) kan ik daar dan op ingaan.

>>>Wil nogmaals aangeven dat ik bereid ben (veel) tijd erin te steken om Andre Piet te ontlasten van dit vele forum werk. Meer kan ik praktisch gesproken niet doen. <<<

Het tijdrovende werk aan dit forum zit ‘m met name in het moeten reageren op geleverde kritiek. Als dit forum m’n eigenlijke site-werkzaamheden in de weg gaat staan, dan ben ik contraproductief bezig.

>>>Andre Piet zal zeer gezegend zijn in persoonlijk leven en heeft misschien een Sabbatical met eigen geliefden nodig?<<<

Die is leuk! Ik ben inderdaad “zeer gezegend in mijn persoonlijk leven” maar een sabbatical met m’n geliefden zit er voorlopig nog niet in šŸ˜‰

>>>Als dit forum sluit heeft de zonde hier het laatste woord gekregen door(denkend aan de discussie over de goede werken )…<<<

Toe maar… Als het forum z’n doel mist (=zonde), dan wordt het tijd om er mee te kappen.

>>>Er komen hier toch ook lezers die helemaal niet lid worden maar die wel hongeren en dorsten naar Evangelische berichten? <<<

Amen! Juist daarom ga ik me in het vervolg ook weer richten op m’n site.

———————————————————–

Tot slot nog een reactie op enkele bezwaren en opmerkingen van Jan:

>>>Wie geen “woordenstrijd” wil moet zich niet op een forum begeven, en al helemaal geen forumbeheerder worden.<<<

Woordenstrijd en woordenstrijd is twee. Samen wijzer proberen te worden en scherp en open-minded met elkaar stoeien over allerhande thema’s, is nuttig. Ruzieachtige gesprekken waarbij gezocht wordt naar verschillen en gediscussieerd wordt om de discussie, beschouw ik als “woordenstrijd die tot niets nut is”.

>>>AndrƩ, ik heb een goed idee. Gooi mij van het forum. Ik stel me beschikbaar zoals destijds Jona. Dat brengt van het ene op het andere moment weer rust in de tent. <<<

Om stil van te worden šŸ˜‰ Maar omdat ik een bloedhekel aan cencuur heb, ga ik niet op je aanbod in.

>>>Als jij het forum uit de lucht wilt halen verzoek ik je vriendelijk om mijn bijdragen te verwijderen uit de “read-only” versie. Ik heb mijn bijdragen altijd geplaatst in de veronderstelling dat ik te allen tijde mijn ideeĆ«n kan toelichten, verdedigen en/of aanpassen. Als die mogelijkheid vervalt, vervalt ook mijn toestemming om mijn bijdragen als hard gefixeerd via het internet beschikbaar te stellen.<<<

Daar ga ik natuurlijk niet aan beginnen. Als ik alle bijdragen van de kampioen-poster ga verwijderen, dan wordt een groot deel van alle threads compleet onleesbaar. Het verzoek is verder onredelijk omdat ook in het actieve forum, threads na verloop van tijd read-only gemaakt worden.

mvg
-AndrƩ Piet-

Delen: