GoedBericht.nl logo
English Blog

beschaamd zullen staan…

24-07-2013 - Geplaatst door Andre Piet

In Jesaja 45 doet God een uitzonderlijke belofte. Hij belooft onder eedzwering en dat doet Hij zelden. Wanneer Hij dat doet, dan is dat volgens Hebreeën 6, om “des te nadrukkelijker” aan te geven dat “het onmogelijk is, dat God liegen zou” (:6:17,18). De eedzwering in Jesaja 45 luidt:

23 Want Ik heb gezworen bij Mij zelf,
waarheid is uit mijn mond uitgegaan,
een woord dat niet zal worden herroepen:
dat voor Mij elke knie zich zal buigen,
dat bij Mij elke tong zal zweren.
24 Alleen bij JAHWEH , zal men van Mij zeggen,
is gerechtigheid en sterkte,
tot Hem zal men komen;
en beschaamd zullen staan allen
die tegen Hem in woede ontstoken zijn…

onder dwang?

Het is de apostel Paulus die in Romeinen 14:11 en Filippi 2:10 deze woorden aanhaalt en bevestigt. In Filippi 2 laat Paulus vooral uitkomen dat het een hartelijke erkenning betreft. Het woord dat hij voor “belijden” gebruikt (ex-omologeo) geeft aan dat het van binnenuit en niet onder dwang plaatsvindt. Het is dan ook geen lippendienst (buitenkant) maar een erkenning met de tong – wat staat voor de binnenkant. Men zal knielen en belijden “tot eer van God de Vader”.

maar of en?

In veel vertalingen worden de woorden in Jes.45:24 “en beschaamd zullen staan…” ten onrechte weergegeven met “maar beschaamd zullen staan”. Het Hebreeuws leest hier het standaard voegwoord zoals in dezelfde zin wordt gesproken over “gerechtigheid en sterkte”. Door “maar” i.p.v. “en” te vertalen wekt men de indruk dat een deel van de mensen zal zeggen: “alleen bij JAHWEH is gerechtigheid en sterkte” terwijl een ander deel beschaamd zal staan. Maar de gedachte is juist: allen zullen JAHWEH erkennen en degenen die onder hen ooit in woede waren ontstoken (lett. verhit waren) zullen daarbij beschaamd staan.

verhit

Een groot deel van de mensheid behoort tot degenen die ‘verhit’ zijn tegen God. D.w.z. ze zijn boos op Hem. Ook achter religie gaat vervreemding schuil. Men meent dat God de mensheid vijandig gezind is en uit angst poogt men Hem te pleasen. Zelfs vele ‘atheïsten’, noemen zich alleen maar zo omdat ze uit boosheid niet met God wensen te rekenen. Altijd weer met deze ene achterliggende redenering: als God het kwaad in de wereld (pijn, verdriet, moeite, ziekte, dood, enz.) laat plaatsvinden, bewijst dit dat Hij niet goed is…

contrast

In Jesaja 45 zweert GOD dat allen die ‘verhit’ zijn tegen Hem, ooit beschaamd zullen staan. Men had zich een oordeel over God aangemeten dat volstrekt voorbarig bleek. Men had niet gerekend dat GOD écht goed is en bij machte is het kwade ten goede te keren (Gen.50:20). In hetzelfde Jesaja 45 waarin God onder ede belooft, verklaart Hij tevens plechtig de Schepper van het kwaad te zijn (vers 7). Wie anders? GOD creëert d.m.v. contrasten. Hemel en aarde, licht en duisternis, zee en land, mannelijk en vrouwelijk, enz. Zo is het ook met kennis van goed en kwaad  (Gen.2:17). Kennis van goed is niet los verkrijgbaar. Alleen door het kwade wordt het goede zichtbaar.
Zonder vijandschap geen verzoening (Kol.1:20,21);
Zonder zonde geen genade (Rom.5:20);
Zonder strijd geen overwinning (Rom.8:37);
Zonder dood geen levendmaking (1Kor.15:22).

beschaamd

Eenmaal zal de mensheid het schaamrood op de kaken hebben voor de kwade intenties die men GOD had toegedicht. Want de aanwezigheid van het kwaad in de wereld is niet in strijd met Gods goedheid. Integendeel zelfs! Het kwaad is noodzakelijk voor GOD om zijn goedheid te bewijzen! En het bewijs dat GOD GOED is zal eens voor ieder mens afdoend zijn geleverd.
Elke tong zal het zweren!

Reageer op Facebook

Delen: