GoedBericht.nl logo
English Blog

‘Alverzoening in opmars’

14-06-2007 - Geplaatst door Andre Piet

 

Op de site van www.vergadering.nu is een dossier aangemaakt onder de alarmerende (?) kop:  ‘Alverzoening in opmars’Vergadering.nu is een website dat wil informeren over ontwikkelingen binnen de zgn. ‘vergaderingen van gelovigen’ en daarbij vooral het gedachtegoed van dr. Willem Ouweneel promoot. In de recente sneer van Ouweneel aan het adres van goedbericht.nl is,  heeft Harry Sleijster (de man achter de website) kennelijk reden gezien om de waarschuwing nog wat aan te zetten. Na wat oppervlakkig grasduinen op goedbericht.nl, hetbestenieuws.nl en inperspectief.com, en daarbij niet gehinderd door al te veel Bijbels inzicht, wordt de inhoud van de genoemde websites als “dwaalleer” neergezet.

De alverzoeningsleer is reeds grondig weerlegd, o.a. door J.G.Fijnvandraat die enkele uitvoerige artikelen schreef (…) en Willem Ouweneel schreef het boek “Alverzoening” (…) 
Helaas blijkt uit de argumentaties die de alverzoeners gebruiken in het geheel niet dat zij deze grondige weerleggingen gelezen hebben.

“… niet gelezen hebben”? Ik heb ze niet alleen gelezen, ik heb ze gespeld! En niet alleen deze boekjes, maar alles wat ik maar heb kunnen verzamelen aan geschriften die gericht zijn tegen “de leer der Alverzoening”.  Mijn persoonlijke ervaring inmiddels is, dat wanneer je eenmaal mag verstaan wat “de Schrift zegt”, er nauwelijks iets is, wat de schriftuurlijke overtuiging zozeer versterkt, als juist het lezen van zulke anti-boekjes!
Aan het slot lees ik nog:

Zoals al opgemerkt blijkt eigenlijk nergens dat zij gepoogd hebben de vele en sterke weerleggingen te weerspreken.

Wat hier blijkt is dat de auteur zijn huiswerk niet goed gedaan heeft. Om even voor mezelf te spreken: in het verleden heb ik ooit de bewuste brochure van Ouweneel voorzien van maar liefst 125 kritische voetnoten en deze hem ook opgestuurd (zonder overigens ooit een reactie te hebben vernomen). In 1996 heb ik een serie studieavonden gegeven waarin ik tot in detail ben in gegaan op de laatste twee hoofdstukken van dit geschrift. En vorig jaar april heb ik een studieavond (klik hier) gegeven, speciaal over hoofdstuk 2 (over eeuwig en eeuwigheid). Nu moet ieder uiteraard voor zich beoordelen of ik geslaagd ben in de weerlegging, maar de opmerking dat nergens zou blijken “dat zij gepoogd hebben de vele en sterke weerleggingen te weerspreken” is domweg onwaar. Heeft de auteur de goedbericht-FAQ-sheet wel eens gelezen? Alle relevante bezwaren worden daarin aan de orde gesteld.

Enfin, behalve aantijgingingen ben ik op de bewuste webpagina nauwelijks of geen argumentatie tegengekomen. Het lijkt me daarom ook weinig zinvol, daar dieper op in te gaan.
De lezer oordele zelf.

Ondertussen verblijd ik me enorm over, dat in onze dagen, waarin zoveel ‘evangelie’ gebracht wordt, dat geen Evangelie is,  de ogen van meer en meer mensen open gaan voor het feit dat Jezus Christus niet slechts de Redder is voor de wereld, maar daadwerkelijk “de Redder van de wereld”!

Delen: