GoedBericht.nl logo
English Blog

altijd blij?!

22-07-2015 - Geplaatst door Andre Piet

Verblijdt je in de Heer te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt je!
-Paulus in Filippi 4:4-

Paulus wordt niet moe in zijn brieven op te roepen om ons te verheugen. En dat niet soms maar altijd. Ik doe maar een greep:

Romeinen 12:12
Weest blijde in de hoop…

2Korinthe 13:11
Overigens, broeders, weest blijde

Filippi 2:18
Verblijdt gij u evenzo en verblijdt u met mij.

Filippi 3:1
Overigens, mijn broeders, verblijdt u in de Here!

1Thessalonika 5:16
Verblijdt u te allen tijde…

Hoe vreemd het ook moge klinken, sommigen worden verdrietig van zulke oproepen. Men was al niet blij (zeker niet altijd) en dan komt Paulus ze ook nog eens vertellen dat ze wel blij zouden moeten zijn. Het gevolg is: schuldgevoel en dus nog minder blij dan men al was. Iets soortgelijks doet zich voor als ze enkele verzen verderop Paulus’ woorden lezen: “weest in niets bezorgd” (Filippi 4:6). Stel, je ligt elke nacht wakker van zorgen en dan draagt iemand je op, niet bezorgd te zijn. Het resultaat daarvan is dat je daardoor juist een extra zorg hebt gekregen!

Wie  deze oproepen van Paulus zo opvat, begrijpt zijn punt niet. Hij legt geen lasten op. Hij zegt niet: jullie moeten blij zijn. En evenmin: jullie mogen niet bezorgd zijn. Dat zijn onzinnige commando’s. Je kunt niet op bevel blij zijn. En je kunt ook niet op commando onbezorgd wezen. Sterker nog: zulke commando’s hebben een averechts effect. Het is ronduit deprimerend om verplicht met een ’tandpasta-lach’ altijd te moeten rondlopen. Dat heeft met vreugde ook niets te maken. Integendeel, het is fake. Vele zogenoemde happy-clappy christenen, die blij en onbezorgd moeten zijn, gaan al te vaak gebukt onder een ondraaglijke last. Blij moeten zijn terwijl je niet blij bent, is heel wat moeilijker dan altijd zwarte kleren moeten dragen, zoals van een ander type christenen weer wordt verwacht.

Paulus leert niet dat je onbezorgd moet zijn maar onbezorgd mag zijn. Je mag weten dat er een GOD is die voor je zorgt en in alles wat je nodig hebt, rijkelijk voorziet (Filp.4:19). Als je dat beseft, ben je onbezorgd!

Paulus schrijft in Filippi 4 vers 4 ook niet over altijd blij-zijn, punt uit. Nee, hij wijst op het motief van vreugde: verblijdt je in de Heer te allen tijde. Als je je realiseert wie alles onder controle heeft en alle minnen tot plussen maakt, dan heb je altijd reden om blij te zijn. Zelfs en juist (!) in droevige omstandigheden. Daarom schrijft Paulus elders:

… als bedroefd, maar altijd blijde…
2Korinthe 6:10

Ben je bedroefd? Dank God dat je dat mag zijn; laat je tranen gerust de vrije loop. Maar dank Hem ook dat Hij GOD is en alles doet meewerken ten goede (Rom.8:28). Dat is je verblijden in de Heer! En aangezien die Heer de constante, beslissende factor is in elke omstandigheid, is er altijd reden om je te verblijden! Zelfs als je dat niet voelt.
En ook daar ben ik blij om!

Reageer op Facebook

Delen: