GoedBericht.nl logo
English Blog

zondag 29 september Zoetermeer

Geplaatst door Andre Piet

zondag  29 september – Zoetermeer

THEMA: de twee & de tien stammen (I)

Na de dood van koning Salomo scheurde het koninkrijk van Israël in twee koninkrijken: in het zuidelijke twee-stammenrijk van Juda en het noordelijke tien-stammenrijk van Israël. Het tien-stammenrijk eindigde ten slotte in de Assyrische ballingschap en ongeveer anderhalve eeuw later eindigde ook het twee-stammenrijk in de Babylonische ballingschap. Zeventig jaar later echter, mag onder leiding van de Perzische koning Kores het hele volk terugkeren naar het gebied van Juda waarin Jeruzalem ligt. Vanaf deze tijd dateert ook de term ‘Joden’. Betekent deze naam een voortzetting van het twee-stammenrijk? Zo ja, wat is er met de tien stammen gebeurd? Waar zijn ze gebleven?  Op deze intrigerende en ook daarmee samenhangende vragen willen we graag eens dieper ingaan. Want er zit nogal wat aan vast…

zondag 13 oktober: deel II

AANVANG samenkomst: 10.15 uur.

Zowel vooraf als na afloop is er gelegenheid om koffie, thee of iets anders te drinken. Naderhand zijn er vaak velen die gebruik maken van de gelegenheid elkaar te ontmoeten.

KINDEREN
Een aantal stoelen achter in de zaal staan opgesteld rond tafels, waaraan de jonge kinderen zich kunnen vermaken. Ons motto is: zolang het niet stoort, is wat óns betreft alles goed. Zo horen ze er helemaal bij en kunnen ze er ook een graantje van meepikken. Vergis u niet: kleine potjes hebben grote oren…
Er is geen creche.

PLAATS
2B-Home Party- en Business Centre
Dr. J.W. Paltelaan 103
2712 PT  Zoetermeer
Tel: 079 – 316 00 66
website: www.2b-home.nl

Deze GoedBericht-bijeenkomsten vinden gewoonlijk plaats op de tweede en laatste zondag van de maand.


Voor 2019 staan verder nog de volgende bijeenkomsten gepland:

  • 13 oktober
  • 27 oktober
  • 10 november
  • 24 november
  • 8 december
  • 29 december
Delen: