GoedBericht.nl logo
English Blog

zondag 28 juli Zoetermeer

Geplaatst door Andre Piet

THEMA: de zonen Gods in Genesis 6 (II)

Vlak voor de geschiedenis van de zondvloed lezen we in Genesis 6 over “de zonen Gods” die gemeenschap hadden met “de dochters van de mens”. Het nageslacht dat zij voortbrachten heet “de nephilim” (lett. gevallenen). De brieven van Petrus en Judas verwijzen naar deze geschiedenis. Petrus spreekt van “geesten in de gevangenis” die in de dagen van Noach ongehoorzaam waren en aanleiding gaven tot de zondvloed. En Judas spreekt over engelen die hun oorsprong ontrouw werden en uitzonderlijke hoererij pleegden, van dezelfde orde als later in Sodom en Gomorra. Juist het ‘Nieuwe Testament’ maakt glashelder wat in de (pakweg) zeven eeuwen voorafgaand aan de zondvloed heeft plaatsgevonden!

AANVANG SAMENKOMST: 10.15 uur, einde uiterlijk 11.45 uur

Zowel vooraf als na afloop is er gelegenheid om koffie, thee of iets anders te drinken. Naderhand zijn er vaak velen die gebruik maken van de gelegenheid elkaar te ontmoeten.

KINDEREN
Een aantal stoelen achter in de zaal staan opgesteld rond tafels, waaraan de jonge kinderen zich kunnen vermaken. Ons motto is: zolang het niet stoort, is wat óns betreft alles goed. Zo horen ze er helemaal bij en kunnen ze er ook een graantje van meepikken. Vergis u niet: kleine potjes hebben grote oren…
Er is geen creche.

PLAATS
2B-Home Party- en Business Centre
Dr. J.W. Paltelaan 103
2712 PT  Zoetermeer
Tel: 079 – 316 00 66
website: www.2b-home.nl

Deze GoedBericht-bijeenkomsten vinden gewoonlijk plaats op de tweede en laatste zondag van de maand.


Voor 2019 staan nog de volgende bijeenkomsten gepland

  • 11 augustus
  • 25 augustus
  • 8 september
  • 29 september
  • 13 oktober
  • 27 oktober
  • 10 november
  • 24 november
  • 8 december
  • 29 december
Delen: