GoedBericht.nl logo
English Blog

zondag 13 december Benthuizen

Geplaatst door Andre Piet

Helaas is opgave niet meer mogelijk. Deze samenkomst hopen we weer via LIVESTREAM uit te zenden.

THEMA: vergeving in bloedvergieten?

Hebreeën 9:22 geldt als pijler voor de leer leer van ‘verzoening door voldoening’. Die leer houdt in dat God alleen kan vergeven wanneer een onschuldige in plaats daarvan de straf draagt en sterft. Dat is wat de offerdienst zou uitbeelden. Maar is dat zo? Geldt het slachten van offerdieren inderdaad als een plaatsvervangende straf? Of gaat het juist om wat er na de slachting plaatsvindt in het offeren bij het altaar? Op deze belangrijke vragen hopen we in deze samenkomst nader in te gaan.

AANVANG samenkomsten: 10.30 uur

Zowel vooraf als na afloop is er gelegenheid om koffie of thee te drinken.

KINDEREN
Een aantal stoelen achter in de zaal staan opgesteld rond tafels, waaraan de jonge kinderen zich kunnen vermaken. Ons motto is: zolang het niet stoort, is wat óns betreft alles goed. Zo horen ze er helemaal bij en kunnen ze er ook een graantje van meepikken. Vergis u niet: kleine potjes hebben grote oren…
Er is geen creche.

PLAATS
De Tas Dorpshuis
De Dam 3,
2731 CE Benthuizen
de ruimte in het dorpshuis wordt corona-proof geventileerd
website

Deze GoedBericht-bijeenkomsten vinden in principe plaats op de tweede en laatste zondag van de maand.

Voor 2020 staan de volgende bijeenkomsten in Benthuizen gepland:

  • 11 oktober
  • 25 oktober
  • 8 november
  • 29 november
  • 13 december
  • 27 december
Delen: