GoedBericht.nl logo
English Blog

Nunspeet

Geplaatst door Andre Piet

livestream

THEMA: top secrets 7 – Christus, het geheim van God 

Evenals in de Efeze-brief, speelt ook in de Kolosse-brief “het geheim” of “de verborgenheid” een grote rol. Beide brieven schreef de apostel Paulus vanuit de gevangenis in Rome. Deze gevangenschap staat model voor Israëls afwijzing van het Evangelie en dat God daarom vandaag een volk verzameld uit de natiën. Christus regeert niet zichtbaar vanuit Jeruzalem, maar Hij verbergt Zich. Zowel onder de natiën alsook aan Gods rechterhand.

DATA avonden seizoen 2023/2024 (elke eerste donderdag van de maand)

  1. 7 september
  2. 5 oktober
  3. 2 november
  4. 7 december
  5. 4 januari
  6. 1 februari
  7. 7 maart
  8. 4 april
  9. 2 mei (onder voorbehoud).

AANVANG studies: 20.00 uur
De toegang is vrij en iedereen is van harte welkom!

PLAATS:

Brouwerskamp 23
8071 BL Nunspeet

Delen: