GoedBericht.nl logo
English Blog

Nieuw Buinen

Geplaatst door Andre Piet

livestream

ADRES: Christus is opgewekt – de bewijzen!

De clou van Paulus’ prediking en ons geloof laat zich samenvatten in het feit dat Christus (als Eersteling) is opgewekt uit de doden. Tegen de achtergrond dat sommigen in Korinthe opstanding van doden ontkenden, ziet Paulus zich in 1Korinthe 15 genoodzaakt deze bewering te ontkrachten en de bewijzen op een rijtje te zetten dat Christus wel degelijk is opgewekt uit de doden. In deze studie volgen we Paulus’ betoog waarin hij aantoont dat dit historische feit onomstotelijk vaststaat!

Drentse Poort 24a
9521 JA  Nieuw Buinen
(Industrieterrein Drentse Poort)

website: Chanaja

AANVANG SAMENKOMST: 10.00 uur

Geplande samenkomsten in 2024

  • 7 april
  • 1 september

Geplande samenkomsten in 2025

  • 6 april
  • 7 september
Delen: