GoedBericht.nl logo
English Blog

Den Haag

Geplaatst door Andre Piet

livestream

THEMA: Abigaïl

Abigaïl komen we voor het eerst (en ook vooral) tegen in 1Samuël 25. Zij is de beeldschone en verstandige vrouw van de dwaze Nabal, een grootgrondbezitter wiens kudden door David en zijn manschappen werden beschermd. Omdat hij brutaal weigert om David van voedsel te voorzien, reageert deze verbolgen en wil Nabal en zijn knechten ombrengen. Toen Abigaïl hiervan hoorde verzamelde zij een grote hoeveelheid voedsel en ging David tegemoet. Zij overtuigt David ervan om geen wraak te nemen. Toen Abigaïl Nabal de volgende dag van haar ontmoeting op de hoogte stelde versteende hij en tien dagen later overleed hij. Toen David later van Nabals overlijden vernam kwam hij terug en huwde hij Abigaïl.
Het zou ons niet moeten verbazen dat ook in zo’n geschiedenis een diepere zin gelegen is.

Gemeente “de Heere zal voorzien” in Den Haag.

AANVANG samenkomst: 10.00 uur

PLAATS:
Kerketuinenweg 10,
2544 CW Den Haag

agenda 2024

  • 17 maart
  • 19 mei
  • 16 juni
  • 21 juli
  • 22 september
  • 22 december

Iedereen is VAN HARTE WELKOM!

Delen: