GoedBericht.nl logo
English Blog

Capelle a/d IJssel

Geplaatst door Andre Piet

livestream

THEMA: de vier koninkrijken in Daniel 2 en 7  (vanaf 7:7)

Daniël 2 beschrijft de droom van Nebukadnezar waarin hij vier opeenvolgende wereldrijken ziet voorgesteld in een metalen beeld. Het zijn “de tijden van de natiën” waarin de troon van David in Jeruzalem vacant is. In Daniël 7  krijgt Daniël een droom waarin diezelfde vier opeenvolgende wereldrijken worden voorgesteld, maar nu als redeloze, wilde beesten met ongebreidelde macht. Deze beesten behouden hun macht totdat… de Mensenzoon komt en hun macht zal ontnemen om deze definitief over te dragen aan “het volk van de heiligen”.

DATA avonden seizoen 2023/2024 (elke derde donderdag van de maand)

 1. 21 september
 2. 19 oktober
 3. 16 november
 4. 21 december
 5. 18 januari
 6. 15 februari
 7. 21 maart
 8. 18 april
 9. 16 mei

AANVANG studies: 20.00 uur
De toegang is vrij en iedereen is van harte welkom!

PLAATS:

Campus Delta / Projectondernemers BV
Zaal Jordaan
Rietbaan 2
2908 LP Capelle ad IJssel

info m.b.t. parkeren en de zaal:

 • Bij open slagboom kun je parkeren op het terrein m.u.v. de gemarkeerde bezoekersparkeerplaatsen;
 • Bij gesloten slagboom kun je parkeren aan/ langs de Rietbaan, maar uiteraard niet op bedrijfsplaatsen zoals Kamera Express;
 • Na parkeren loop je naar de hoofdingang gebouw Rietbaan 2-4. Dat is het meest ‘rechter pand’;
 • Binnen kun je koffie pakken en zie je de grote zaal Jordaan.
Delen: